O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 935 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ PILIEČIŲ KLUBO FONDĄ NR. 935

2005-11-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių piliečių klubas (1920-12-06–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiaulių piliečių klubo įstatai 1920-12-06 įregistruoti Šiaulių miesto valdyboje, registro Nr. 30. Klubo valdyba buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Klubą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Klubas 1926-06-30 papildė savo įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 118/9.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu klubas iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Šiaulių piliečių klubas 1936-08-03 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 100.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu klubą uždarė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Šiaulių piliečių klubo nariais galėjo būti visi pilnamečiai Šiaulių miesto ir jo apylinkių gyventojai. Šiaulių piliečių klubo tikslas buvo organizuoti narių kultūringą laisvalaikį. Klubas galėjo steigti knygyną, leisti periodinius leidinius, rengti koncertus, spektaklius, vakarėlius, kortų lošimus, šachmatų, domino žaidimus ir kitus pasilinksminimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Šiaulių piliečių klubo dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nėra

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959-07-17 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 4 bylos.

Iš viso fonde Nr. 935 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Šiaulių piliečių klubo steigiamojo ir visuotinių susirinkimų bei valdybos, revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Šiaulių miesto ir apskrities viršininku, Šiaulių miesto valdyba veiklos ir finansų klausimais dokumentai, finansinės apyskaitos, aukų lapas, patalpų apžiūrėjimo aktai, narių pareiškimai, narių ir valdybos narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 935 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 1541, 1. 1-2.
[2] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 1541, l. 5-6.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1541, l. 9-11.
[5] Ten pat, F. 1367, ap.1, b.1541, l. 19
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:40