O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 940 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ - SUOMIŲ SUSIARTINIMO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 940

2006-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių - suomių draugija (1927-04-30–1936-10-28)

Lietuvių - suomių susiartinimo draugija (1936-10-29–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių - suomių draugijos įstatai 1927-04-30 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 934. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Draugija pakeitė pavadinimą ir įstatus. Ji pavadinta Lietuvių - suomių susiartinimo draugija. Draugija 1936-10-29 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1048.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių - suomių susiartinimo draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo kultūrinis lietuvių ir suomių tautų bendradarbiavimas. Draugija rengė paskaitas, spektaklius, ekskursijas ir kt., steigė kursus, skaityklą, biblioteką ir informacijos biurą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 10 Lietuvių - suomių susiartinimo draugijos neaprašytų bylų.

1953-12-15 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 940 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių ir suomių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių - suomių susiartinimo draugijos ir Kultūrinio bendradarbiavimo su užsieniais sąjungos įstatai, draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Lietuvos generaliniu konsulatu Helsinkyje, Vidaus reikalų ir Švietimo ministerijomis ekskursijų į Suomiją organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ekskursijos į Helsinkį programa, spaudos iškarpos apie Lietuvos ir Suomijos santykius.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių ir suomių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 660, 1. 1 - 2a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522–3626.
[3] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 660, l. 5.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 660, l. 20.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:42