O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 941 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ IR AMERIKIEČIŲ DRAUGIJOS LIETUVOJE FONDĄ NR. 941

2006-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių ir amerikiečių draugija Lietuvoje (Lithuano – American Society) (1938-04-14–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių ir amerikiečių draugijos Lietuvoje įstatus 1938-04-14 patvirtino vidaus reikalų ministras. Draugija 1938-04-14 įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 8428. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.[1]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių ir amerikiečių draugijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai. Draugija siekė plėtoti Lietuvos ir JAV ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą. Ji palaikė ryšius su gyvenančiais Lietuvoje amerikiečiais, supažindino Lietuvos gyventojus su lietuvių išeivių padėtimi JAV, propagavo abiejų šalių kultūrą. Draugija steigė bibliotekas, skaityklas, rengė koncertus, organizavo ekskursijas, parodas ir kitus renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 3 Lietuvių ir amerikiečių draugijos Lietuvoje neaprašytas bylas.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-07-25 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 941 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių ir amerikiečių draugijos Lietuvoje įstatai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 377, ap. 10, b. 355, l. 1 - 2.
[2] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 355, l. 15.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:43