O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 942 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ - ŠVEICARIEČIŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 942

2006-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių - šveicariečių draugija (1932-03-18–1939-01-20)

Lietuvių - šveicariečių draugija (Societé Lithuano – Suisse) (1939-07-06–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių - šveicariečių draugijos įstatai 1932-03-18 registruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 22. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Lietuvių - šveicariečių draugija 1937-03-30 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2689.[3]

Kauno apskrities viršininkas 1939-01-20 nutarimu draugiją, nustatytu laiku nesudariusią vadovybės, uždarė.[4]

1939-07-06 vietoje buvusios Lietuvių – šveicariečių draugijos įsisteigė nauja draugija tokiu pat pavadinimu „Lietuvių - šveicariečių draugija (Societé Lithuano – Suisse)“. Draugijos įstatai vidaus reikalų ministro patvirtinti 1939-07-05. Draugija 1939-07-06 įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 9108.[5]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[6]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių - šveicariečių draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos ir Šveicarijos piliečiai. Draugijos tikslas buvo ugdyti kultūrinius, ekonominius lietuvių ir šveicarų tautų santykius. Draugija rengė paskaitas, parodas, ekskursijas ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 7 Lietuvių - šveicariečių draugijos neaprašytas bylas.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-11-16 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 942 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių - šveicariečių draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, žinios apie draugijos narius, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, asmenų pareiškimai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 656, 1. 3 - 5a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[3] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 656, l. 3.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 656, l. 15; b. 314, l. 5.
[5] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 314, l. 1.
[6] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 314, l. 14.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:50