O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 943 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ - ESTŲ IR KAUNO ESTŲ DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 943

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių - estų draugija (1927-01-15–1940-08-08)

2. Kauno estų draugija (1928-04-26–1940-08-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių - estų draugijos įstatai 1927-01-15 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 905.[1] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Draugija 1936-06-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 117.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.

2. Kauno estų draugijos įstatai 1928-04-26 įregistruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1068.[2] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Draugija 1936-06-20 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 134.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu draugija uždaryta.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Lietuvių - estų draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, o Estijos piliečiai – tik vidaus reikalų ministrui leidus. Draugijos tikslas buvo palaikyti artimus ryšius tarp lietuvių ir estų tautų. Draugija rengė paskaitas, organizavo spektaklius, ekskursijas, steigė informacijos biurus, skaityklas, bibliotekas, klubus, leido knygas ir periodinę spaudą.

2. Kauno estų draugijos nariais galėjo būti visi Estijos piliečiai ir estai, Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo vienyti estus, gyvenančius Lietuvoje, palaikyti jų ryšius su Estija. Draugija rengė paskaitas, organizavo spektaklius, koncertus, parodas ir kt., steigė bibliotekas, skaityklas, kursus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 6 Lietuvių - estų draugijos neaprašytas bylas.

1953-12-11 dokumentai buvo sutvarkyti ir sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1968-04-09 perdavė archyvui 29 Kauno estų draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Archyve apyrašas peršifruotas į fondo Nr. 943 apyrašą Nr. 2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1978 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Lietuvių - estų ir Kauno estų draugijos.“

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 943 yra 2 apyrašai, 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, estų kalbomis.

 

Lietuvių – estų draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, narių ir ekskursijos į Estiją dalyvių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno estų draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Kauno miesto ir apskrities viršininku, draugijomis Estijoje visuotinių narių susirinkimų sušaukimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928-1940. Dokumentai lietuvių, estų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 343, l. 2 - 67.
[2] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 88, l. 2 - 16.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:51