O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 945 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ PRANCŪZŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 945

2006-01-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Francūzų lietuvių draugija (1923-03-17 – 1928-01-06)

Lietuvių francūzų draugija (1928-01-07 – 1935-11-29)

Lietuvių prancūzų draugija (1935-11-30 – 1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Francūzų lietuvių draugijos įstatai 1923-03-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 292. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta centro valdyba ir revizijos komisija.[1]

Draugija 1928-01-07 pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvių francūzų draugija. Draugijos statutas perregistruotas Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1019.[2]

Draugija 1935-11-30 pakeitė statutą ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvių prancūzų draugija. Įstatai perregistruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 133.[3]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[4] Lietuvių prancūzų draugija 1936-06-20 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 132.[5]

1940-08-08 draugija uždaryta.[6]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių prancūzų draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos ir Prancūzijos piliečiai. Draugijos tikslas buvo artinti lietuvių ir prancūzų tautas, skatinti lietuvių ir prancūzų, gyvenančių Lietuvoje, bendradarbiavimą, palaikyti Lietuvos ir Prancūzijos kultūrinius ryšius. Draugija stiprino Lietuvos ir Prancūzijos intelektualinį bendradarbiavimą, informavo visuomenę apie jų kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, organizavo paskaitas Lietuvoje ir Prancūzijoje, rūpinosi savo narių laisvalaikiu, leido periodinius ir vienkartinius leidinius, turėjo biblioteką, skaityklą ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 200 neaprašytų Lietuvių–prancūzų draugijos bylų.

1952-10-09 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 76 apskaitos vienetai. 1953-12-10 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas, o 2003 m. į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 945 yra 2 apyrašai, 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, metų veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su ministerijomis, Leono XIII fondu, akcine bendrove „Žaibas“, Intelektualinio bendradarbiavimo komisija, Kultūrinio bendradarbiavimo sąjunga visuotinių narių susirinkimų sušaukimo, Klaipėdos ir Šiaulių skyrių steigimo, kursų ir parodų Prancūzijoje organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; statistinės žinios apie draugiją, prancūzų kalbos ir literatūros kursus Vilniuje; asmenų pareiškimai priimti į draugiją ir į prancūzų kalbos kursus; Vilniaus lenkų prancūzų draugijos turto perėmimo dokumentai, prancūzų kalbos kursų klasės žurnalas ir konkurso rašomieji darbai, personalo dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 945 apyraše Nr. 1 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su Kauno kriminaline policija dingusio Napoleono gydytojo laiško kardinolui Feschui klausimu dokumentai, prancūzų kalbos konkurso rašomieji darbai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 945 apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 402, ap. 4, b. 237, 1. 2 - 5.
[2] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 237, l. 23 - 25.
[3] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 237, l. 42 - 43a.p.
[4] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[5] LCVA, F. 945, ap. 1, b. 6, l. 13.
[6] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 284, l. 29.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:52