O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 947 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIAMS STUDENTAMS ŠELPTI DRAUGIJŲ FONDĄ NR.  947

2007-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Gabiesiems lietuviams remti draugija (1939-06-13–1940-07-29)

2. Kauno miesto lietuvių mokyklų neturtingiems mokiniams šelpti draugija (1922-05-05–1935-09-19)

3. Aukštųjų mokyklų lietuviams moksleiviams šelpti draugija (1925-06-06–1936-12-17)

Draugija lietuviams studentams šelpti (1936-12-18–1940-07-29)

4. Šiaulių „Žiburėlio“ draugija (1920-09-24–1936-06-02)

Šiaulių „Žiburėlio“ draugija moksleiviams šelpti (1936-06-03–1940-07-29)

5. Aukštesniosios miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugija (1929-11-04–1938-12-28)

Vidurinės miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugija (1938-12-29–1940-07-29)

6. Vytauto Didžiojo universiteto krikščionių studentų draugija (1935-04-03–1937 m. balandžio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Gabiesiems lietuviams remti draugija 1939-06-13 įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos draugijų registrą Nr. 9059. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.[1]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.

2. Kauno miesto lietuvių mokyklų neturtingiems mokiniams šelpti draugijos įstatai 1922-05-05 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 172. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Komisijos klausimams apie draugijas spręsti 1935-09-19 nutarimu draugija uždaryta.[2]

3. Lietuviams studentams šelpti draugija. Aukštųjų mokyklų lietuviams moksleiviams šelpti draugijos įstatai 1925-06-06 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 587. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

1936-12-18 draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1282. Draugija pavadinta Draugija lietuviams studentams šelpti.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.[3]

4. Šiaulių „Žiburėlio“ draugija moksleiviams šelpti. Šiaulių „Žiburėlio“ draugijos įstatai 1920-09-24 įregistruoti Šiaulių apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 22. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

1936-06-03 draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 98. Draugija pavadinta Šiaulių „Žiburėlio“ draugija moksleiviams šelpti.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.[4]

5. Vidurinės miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugija. Aukštesniosios miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugijos įstatai 1929-11-04 įregistruoti Alytaus apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 427. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba.

1936-10-24 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 977.

Vidaus reikalų ministro 1938-12-29 nutarimu Aukštesniosios miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugija pavadinta Vidurinės miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.[5]

6. Vytauto Didžiojo universiteto krikščionių studentų draugijos steigiamasis susirinkimas įvyko 1935-04-03. Tiksli data, kada universiteto Senatas įregistravo draugijos įstatus, nenustatyta. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba.[6]

Tiksli data, kada draugija uždaryta, nenustatyta. Vytauto Didžiojo universiteto krikščionių studentų draugija 1937 m. balandžio mėn. dar veikė. Draugijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Gabiesiems lietuviams remti draugijos nariais galėjo būti asmenys, kurie išlaikė bent vieną gabų neturtingą mokinį arba kasmet mokėjo į draugijos fondą tam tikrą pinigų sumą.

Draugijos tikslas buvo remti gabius, neturtingus, besimokančius lietuvius.

Draugija skyrė paskolas, steigė mokyklas, bendrabučius, bibliotekas, organizavo paskaitas, koncertus, parodas ir kt., leido periodinius leidinius.

2. Kauno miesto lietuvių mokyklų neturtingiems mokiniams šelpti draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo šelpti neturtingus Kauno mokyklų moksleivius.

Draugija mokėjo už mokslą, pirko vadovėlius, kanceliarines prekes ir aprangą.

3. Lietuviams studentams šelpti draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo šelpti aukštųjų mokyklų studentus lietuvius.

Draugija mokėjo mokesčius už mokslą ir skyrė vienkartines ar nuolatines paskolas, organizavo paskaitas, koncertus, parodas rinko aukas.

4. Šiaulių „Žiburėlio“ draugija moksleiviams šelpti nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Draugija veikė Šiaulių ir aplinkinėse apskrityse.

Draugijos tikslas buvo šelpti besimokantį jaunimą.

Draugija skyrė pašalpas, stipendijas, steigė bendrabučius, sanatorijas, stovyklas, organizavo paskaitas, koncertus, parodas, rinko aukas.

5. Vidurinės miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo šelpti Aukštesniosios miškų mokyklos, vėliau Vidurinės miškų mokyklos nepasiturinčius moksleivius.

Draugija mokėjo mokesčius už mokslą, bendrabučius, skyrė pašalpas, aprūpino drabužiais ir knygomis, organizavo paskaitas, koncertus, parodas, loterijas, rinko aukas.

6. Vytauto Didžiojo universiteto krikščionių studentų draugijos nariais buvo galėjo būti universiteto studentai krikščionys.

Draugijos tikslas buvo vienyti studentus krikščionis, skleisti krikščionybės idėjas, bendradarbiauti su kitų konfesijų studentų organizacijomis, Pasauline krikščionių studentų sąjunga.[7]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Aukštųjų mokyklų lietuviams moksleiviams šelpti draugijos fondas įrašytas 1951-05-06. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1953-09-03 dokumentai sutvarkyti. Sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-11-23 į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1971-12-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 64 Aukštųjų mokyklų lietuviams moksleiviams šelpti draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1978-03-21 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Lietuviams studentams šelpti draugijos“.

Iš viso fonde Nr. 947 yra 2 apyrašai, 117 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojimas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuviams studentams šelpti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo draugijos registracijos, pašalpų suteikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, prašymai priimti į draugiją bei gauti pašalpas, studentų asmens bylos, finansų dokumentai.

Gabiesiems lietuviams remti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių protokolai, žinios apie pašalpas gavusius asmenis, susirašinėjimo pašalpų skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Kauno miesto lietuvių mokyklų neturtingiems mokiniams šelpti draugijos finansų dokumentai, šelpiamų mokinių sąrašai, aukų lapai.

Šiaulių „Žiburėlio“ draugijos moksleiviams šelpti narių sąrašai, mokinių prašymai skirti pašalpas ir bendrabučius, pašalpų ir stipendijų išmokėjimo dokumentai.

Vidurinės miškų mokyklos nepasiturintiems klausytojams šelpti draugijos įstatai, narių ir draugijos rėmėjų sąrašai, narių prašymai gauti pašalpas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal draugijas - fondo sudarytojus.

Iš viso fondo Nr. 947 apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Lietuviams studentams šelpti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo pašalpų skyrimo klausimu dokumentai, studentų prašymai pašalpoms gauti, sklypo nuomos sutartis, finansų dokumentai.

Vytauto Didžiojo universiteto krikščionių studentų draugijos 1936 m. veiklos ataskaita, susirašinėjimo su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi ir Senatu, Pasauline krikščionių studentų sąjunga, draugijomis užsienyje draugijos registracijos, leidimų rengti visuotinius narių susirinkimus, bendradarbiavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal draugijas - fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 947 apyraše Nr. 2 įrašyti 64 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Barbara Pavlova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.1367, ap. 1, b. 138, l. 1 – 22.

[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 192, l. 2 – 39.

[3] LCVA. F.1367, ap. 1, b. 85, l. 1 - 49.

[4] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1554, l. 1 – 19.

[5] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 222, l. 2 – 46.

[6] LCVA. F. 631, ap. 2, b. 23, l. 10 - 11.

[7] LCVA. F.947, ap. 2, b. 11.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:54