O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 948 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATSARGOS KARININKŲ SĄJUNGOS SKYRIŲ FONDĄ NR. 948

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Atsargos karininkų sąjungos Alytaus skyrius (1935-05-16–1936-04-03)

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Alytaus skyrius (1936-04-04–1940-08-26)

2. Atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyrius (1934-03-10–1936-04-03)

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyrius(1936-04-04–1940-08-26)

3. Atsargos karininkų sąjungos Telšių skyrius (1933-12-31–1936-04-03)

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Telšių skyrius (1936-04-04–1940-08-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Atsargos karininkų sąjungos įstatai 1924-01-19 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 396.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu sąjunga ir skyriai iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2]

Sąjunga pakeitė savo įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga. Sąjunga 1936-04-04 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 18. Sąjunga 1938 m. turėjo 21 skyrių.[3]

1. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Alytaus skyrius 1935-05-16 įregistruotas Alytaus apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 486.[4]

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Alytaus skyrius 1938-04-23 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 8451.

2. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyrius 1934-03-10 įregistruotas Marijampolės miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 16/413.[5]

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyrius 1938-04-23 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 8456.

3. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Telšių skyrius. Tiksli data, kada skyrius įregistruotas Telšių apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1933-12-31.[6]

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Telšių skyrius 1938-04-23 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 8464.

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga ir visi jos skyriai 1940-08-26 uždaryti.[7]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1–3. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Alytaus, Marijampolės ir Telšių skyrių nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenėje tarnavę karininkai, nariais rėmėjais – Lietuvos piliečiai.

Sąjungos tikslas buvo jungti visus atsargos karininkus, saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti tautinę narių sąmonę, rūpintis nariais. Skyriai galėjo steigti klubus, biurus, skaityklas, savišalpos kasas, leisti knygas ir periodinę spaudą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 20 Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Telšių skyriaus neaprašytų bylų.

1954-02-26 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1999 m., nustačius, kad fondą sudaro ne tik Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Telšių skyriaus, bet ir kitų skyrių dokumentai, pakeistas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos skyriai“.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 948 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926 m., 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Rokiškio skyriaus dokumentų.

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos skyrių dokumentų yra fonde Nr. 560.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Alytaus skyriaus dokumentai: visuotinių narių susirinkimų protokolai, asmenų pareiškimai priimti į skyrių ir anketos, pranešimai apie priėmimą į narius;

Marijampolės skyriaus dokumentai: sąjungos pirmininko įsakymai, steigiamojo ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai;

Telšių skyriaus dokumentai: sąjungos pirmininko įsakymai, skyriaus 1937 m. veiklos planas, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su sąjunga skyriaus steigimo, renginių organizavimo, narių priėmimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; pareiškimai priimti į narius ir anketos, narių registracijos knyga, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926 m., 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 402, ap. 4, b. 280.
[2] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1936 m., Nr.522 –3626.
[3] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 91, l. 2.
[4] LCVA, F. 399, ap. 2, b. 33, l. 2 - 6.
[5] LCVA, F. 1020, ap. 2, b. 2, l. 2.
[6] LCVA, F. 948, ap. 1, b. 3, l. 289.
[7] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 284, l. 32.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:55