O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 949 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEIMELIO LATVIŲ ŠVIETIMO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 949

2006-01-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žeimelio latvių apšvietos draugija (1921-05-23–1933-11-06)

Žeimelio latvių švietimo draugija (1933-11-07–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žeimelio latvių apšvietos draugijos įstatai 1921-05-23 įregistruoti Biržų apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 42. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

1933-11-07 draugija pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Žeimelio latvių švietimo draugija. Įstatai perregistruoti Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 16/184.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija, iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Žeimelio latvių švietimo draugija 1936-12-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1215.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu draugija uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Žeimelio latvių švietimo draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai latviai, o vidaus reikalų ministrui sutikus, ir latviai, ne Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo suvienyti Lietuvos latvius ir ugdyti jų kultūrinį gyvenimą. Draugija rengė paskaitas, kursus, steigė ir išlaikė mokyklas, bibliotekas, skaityklas, leido laikraščius, žurnalus, organizavo chorus, dramos, literatūros būrelius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 30 neaprašytų Žeimelio latvių švietimo draugijos bylų.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-11-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 949 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lietuvių, latvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos latvių susivienijimo ir Žeimelio latvių švietimo draugijos įstatai, Lietuvos latvių susivienijimo komiteto posėdžių, Žeimelio latvių švietimo draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos latvių susivienijimu švenčių, minėjimų, koncertų organizavimo, laikraščių prenumeratos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie draugiją, narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 945 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lietuvių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 394, ap. 1, b. 1228, 1.6 - 8.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1950, l. 1-2a.p.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1950, l. 6.
[5] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1950, l. 32.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:07