O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 951 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BAJORŲ KLUBO VILNIUJE FONDĄ NR. 951

2005-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Bajorų klubas Vilniuje (Klub Szlachecki w Wilnie) (1919 m.–1921-04-28)

Piliečių klubas (Resursa Obywatelska) (1921-04-29–1923-05-04)

Bajorų klubas Vilniuje (Klub Szlachecki w Wilnie) (1923-05-05–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli Bajorų klubo Vilniuje veiklos pradžios data nenustatyta, duomenų apie klubo įregistravimą nerasta. Klubo įstatus 1919-12-20 patvirtino visuotinis narių susirinkimas.[1]

Klubas, pasivadinęs „Piliečių klubu“, 1921-04-29 buvo įtrauktas į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento Draugijų registrą.[2]

Piliečių klubas pakeitė pavadinimą į „Bajorų klubas Vilniuje“ ir 1923-05-05 buvo įregistruotas Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigoje Vilniuje, registro Nr. 82.[3]

Klubą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta Šeimininkų taryba (Rada Gospodarzy) ir revizijos komisija. Jis veikė Vilniaus mieste.[4]

Bajorų klubas Vilniuje veikė iki 1939 m. Tiksli klubo veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Klubo nariais galėjo būti vyriškosios lyties pilnamečiai asmenys, anksčiau neteisti, nepašalinti iš kitų klubų ir nesimokantys jokiose mokslo įstaigose.

Klubo nariai bei jų šeimos klube galėjo maloniai ir naudingai leisti laisvalaikį. Klubas organizavo savo nariams ir jų svečiams pokylius, kaukių balius, paskaitas, muzikos ir literatūros vakarus, spektaklius, prenumeravo periodinius leidinius, pirko knygas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 5 neaprašytas Bajorų klubo Vilniuje bylas.

Sutvarkius dokumentus, 1955 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 951 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1932 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Narių sąrašų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Bajorų klubo Vilniuje narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 951 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 53, ap. 23, b. 1538, l. 31.
[2] LCVA, F. 23, ap. 1, b. 63, l. 7.
[3] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 1608, l. 16.
[4] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 1538, l. 31-36.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:08