O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 952 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS IR SĄJUNGOS APSKRIČIŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. 952

2008-02- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

1. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjunga (1927-10-08–1935-03-08)

Lietuvių mokytojų sąjunga (1935-03-09–1940-06-02)

2. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Alytaus skyrius (1929 m. kovo mėn.–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Alytaus apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

3. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Biržų skyrius (1928-11-04–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Biržų apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

4. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Kauno skyrius (1928-01-07–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Kauno apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

5. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Panevėžio skyrius (1928-03-05–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Panevėžio apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

6. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Rokiškio skyrius (1934 m. kovo mėn.–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Rokiškio apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

7. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Šiaulių skyrius (1929 m. sausio mėn.–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Šiaulių apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

8. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Utenos skyrius (1928-11-04–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Utenos apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

9. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Zarasų skyrius (1931 m. lapkričio mėn.–1935 m. kovo mėn.)

Lietuvių mokytojų sąjungos Zarasų apskrities komitetas (1935 m. kovo mėn.–1940-06-02)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Lietuvių mokytojų sąjunga. Lietuvių mokytojų tautininkų D-ro Jono Basanavičiaus sąjungos įstatai 1927-10-08 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.989. Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1932-02-05 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 8.

1935-03-09 Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 38. Sąjunga pavadinta „Lietuvių mokytojų sąjunga“.

1936-12-16 sąjunga pakeitė įstatus, persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1255.[1]

1939 m. sąjunga turėjo 20 apskričių komitetų ir 203 skyrius.[2]

2. Lietuvių mokytojų sąjungos Alytaus apskrities komitetas. Tiksli data, kada įkurtas Lietuvių mokytojų tautininkų D-ro Jono Basanavičiaus sąjungos Alytaus skyrius, nenustatyta. Skyrius 1929 m. kovo mėn. jau veikė.[3]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Alytaus apskrities komitetu.

3. Lietuvių mokytojų sąjungos Biržų apskrities komitetas. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Biržų skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1928-11-04.[4]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Biržų apskrities komitetu.

4. Lietuvių mokytojų sąjungos Kauno apskrities komitetas. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Kauno skyrius 1928-01-07 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1029.[5]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Kauno apskrities komitetu.

5. Lietuvių mokytojų sąjungos Panevėžio apskrities komitetas. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Panevėžio skyrius 1928-03-05 įregistruotas Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 19.

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Panevėžio apskrities komitetu.

6. Lietuvių mokytojų sąjungos Rokiškio apskrities komitetas. Tiksli data, kada įkurtas Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Rokiškio skyrius, nenustatyta. Skyrius 1934 m. kovo mėn. jau veikė.[6]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Rokiškio apskrities komitetu.

7. Lietuvių mokytojų sąjungos Šiaulių apskrities komitetas. Tiksli data, kada įkurtas Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Šiaulių skyrius, nenustatyta. Skyrius 1929 m. sausio mėn. jau veikė.[7]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Šiaulių apskrities komitetu.

8. Lietuvių mokytojų sąjungos Utenos apskrities komitetas. Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Utenos skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1928-11-04.[8]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Utenos apskrities komitetu.

9. Lietuvių mokytojų sąjungos Zarasų apskrities komitetas. Tiksli data, kada įkurtas Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungos Zarasų skyrius, nenustatyta. Skyrius 1931 m. lapkričio mėn. jau veikė.[9]

Lietuvių mokytojų tautininkų D–ro Jono Basanavičiaus sąjungai 1935-03-09 pakeitus įstatus ir pavadinimą, skyrius nuo 1935 m. kovo mėn. dokumentuose vadinamas Lietuvių mokytojų sąjungos Zarasų apskrities komitetu.

1937-06-01 sąjungos apskričių komitetai perregistruoti ir įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą.[10]

Lietuvių mokytojų sąjunga 1940-06-02 su visais padaliniais uždaryta.[11]

Sudarytojų veiklos sritys

1. Lietuvių mokytojų sąjunga. Sąjungos nariais galėjo būti visi lietuviai mokytojai, dėstytojai, mokyklų kapelionai.

Sąjungos tikslas buvo krikščioniškai auklėti jaunimą, rūpintis narių profesine pažanga, teisiniais bei ekonominiais jų reikalais.

Sąjunga 1927–1935 m. steigė skyrius, o nuo 1935 m. – apskričių komitetus ir skyrius.

Sąjunga steigė ir išlaikė mokyklas, kursus, vaikų darželius, liaudies universitetus, skaityklas, knygynus, rengė parodas, ekskursijas, kongresus, teikė pagalbą ligos, nelaimės atveju, leido leidinius.

2–9. Lietuvių mokytojų sąjungos Alytaus, Biržų, Kauno, Panevėžio, Rokiškio, Šiaulių, Utenos, Zarasų apskričių komitetai. Apskričių komitetai veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 150 neaprašytų Lietuvių mokytojų sąjungos bylų.

1952-10-08 LCVA iš Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinio archyvo perėmė 5 Lietuvių mokytojų sąjungos Zarasų apskrities komiteto bylas su apyrašu.

1954-08-15 LCVA iš Lietuvos TSR Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 17 Lietuvių mokytojų sąjungos Panevėžio apskrities komiteto bylų su apyrašu.

1958-03-20 LCVA iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo perėmė 1 Lietuvių mokytojų sąjungos bylą su apyrašu.

1966 m. LCVA buvo sudarytas jungtinis fondas: sujungti fondai Nr. 952, Nr. 633, Nr.598, Nr. 225 ir sudaryti 7 apyrašai, į kuriuos įrašyti 278 apskaitos vienetai.

1967-10-11 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 26 Lietuvių mokytojų sąjungos Šiaulių apskrities komiteto bylas su apyrašu, kuris LCVA peršifruotas į apyrašą Nr. 8.

1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1973-10-30 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1 bylą, kuri papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 952 yra 8 apyrašai, 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Lietuvių mokytojų sąjungos dokumentų yra fonde Nr. 554. Fondo Nr. 952 apyraše Nr. 2 įrašyta Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvių mokytojų sąjungos įstatai, įsakymai ir aplinkraščiai, visuotinių skyrių atstovų suvažiavimų ir centro valdybos posėdžių, sąjungos skyrių steigiamųjų ir visuotinių narių susirinkimų bei valdybų posėdžių, Daktaro Jono Basanavičiaus liaudies universiteto steigėjų grupės posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Švietimo ministerija, skyriais jų steigimo, įregistravimo ir veiklos, liaudies universiteto skyrių steigimo ir veiklos, Klaipėdos krašto mokyklų išlaikymo ir kitais klausimais dokumentai, skyrių veiklos, pedagoginių darbų kursų apyskaitos, liaudies universiteto skyrių darbo ataskaitos, statistinės žinios apie sąjungos skyrių narius, turtą, liaudies universiteto skyrius, narių, mokytojų, kursų lektorių ir klausytojų sąrašai, asmenų, mokytojų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir sąjungos skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 219 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Panevėžio apskrities komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti sąjungos Panevėžio apskrities komiteto aplinkraščiai, susirašinėjimo su sąjungos centro valdyba ir sąjungos Kupiškio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Šimonių skyriais jų įregistravimo, valdybų sudėties ir kitais veiklos klausimais dokumentai, skyrių visuotinių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, mokytojų, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Zarasų apskrities komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti sąjungos Zarasų apskrities Degučių skyriaus ir liaudies universiteto Antalieptės, Degučių ir Salako skyrių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Biržų apskrities komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti sąjungos Biržų apskrities komiteto įsakymai, aplinkraščiai, Biržų apskrities skyrių atstovų suvažiavimų, skyrių visuotinių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, skyrių veiklos apyskaitos, asmenų prašymai priimti į sąjungą, skyrių narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Alytaus apskrities komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti sąjungos Alytaus apskrities komiteto įsakymai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su Alytaus apskrities skyriais, liaudies universiteto senatu veiklos klausimais dokumentai, skyrių visuotinių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, darbo planai ir ataskaitos, aukų Ginklų fondui lapai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Utenos apskrities komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 6

Apyraše įrašyti sąjungos Utenos apskrities komiteto susirašinėjimo su centro valdyba, Aluntos, Utenos, Tauragnų, Užpalių skyriais veiklos klausimais dokumentai, Anykščių, Aluntos, Utenos, Tauragnų skyrių visuotinių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, Daugailių, Leliūnų, Užpalių skyrių veiklos stebėjimo bylos, žinių lapai apie narius, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Kauno ir Rokiškio apskričių komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 7

Apyraše įrašyti sąjungos Kauno apskrities skyrių darbo planas, sąjungos Rokiškio apskrities narių sąrašai ir finansų dokumentai.

Sąjungos Seinų skyriaus narių žinių lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal padalinių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Šiaulių apskrities komiteto ir skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 8

Apyraše įrašyti sąjungos Šiaulių apskrities komiteto susirašinėjimo su Šiaulių apskrities skyriais veiklos klausimais dokumentai, Gruzdžių, Kuršėnų, Linkuvos, Papilės, Šiaulių, Žagarės skyrių visuotinių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, skyrių susirašinėjimo su centro valdyba, apskrities komitetu paskaitų rengimo, apyskaitų sudarymo klausimais dokumentai, veiklos apyskaitos, narių prašymai priimti į sąjungą, narių, mokytojų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 4, b. 510, l. 1-65.

[2] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 137, l. 25.

[3] LCVA. F. 952, ap. 5, b. 3, l. 6.

[4] LCVA. F. 952, ap. 4, b. 18, l. 1.

[5] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 510, l. 5.

[6] LCVA. F. 952, ap. 7, b. 2, l. 99.

[7] LCVA. F. 952, ap. 1, b. 208, l. 12.

[8] LCVA. F. 952, ap. 6, b. 8, l. 45.

[9] LCVA. F. 952, ap. 1, b. 186, l. 100.

[10] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 157, l. 17.

[11] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284. l. 28.

  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 09:21