O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 956 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LEONO XIII FONDO FONDĄ NR. 956

2005-12-       Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Leono XIII fondas (1922-06-20–1940-07-29)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Leono XIII fondo įstatai 1922-06-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 183. Fondą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Fondas 1929-02-07 pakeitė savo įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 1221.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, fondas iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Leono XIII fondas 1936-10-31 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 1081.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu fondą uždarė.[5]

Sudarytojo veiklos sritis

Leono XIII fondo nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos gyventojai katalikai. Fondo tikslas buvo morališkai ir materialiai remti lietuvių katalikų visuomeninę akciją, kuri vadovavosi popiežiaus Leono XIII enciklikomis. Fondas materialiai rėmė katalikiškas organizacijas, leido knygas, periodinius leidinius, organizavo paskaitas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 25 Leono XIII fondo neaprašytas bylas.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-12-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1966-06-01 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1968-04-09 perdavė archyvui 5 apskaitos vienetus, įrašytus apyraše Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 956 yra 2 apyrašai, 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924 m., 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti valdybos posėdžių, revizijos komisijos protokolai; statistinės žinios apie fondą; susirašinėjimo su Vidaus reikalų bei Finansų ministerijomis, Kauno miesto ir apskrities viršininku veiklos ir finansų klausimais dokumentai; inventoriaus, vekselių sąrašai; finansų dokumentai, asmenų pareiškimai priimti į fondo narius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 956 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924 m., 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyta civilinė byla dėl fondo pinigų išieškojimo, susirašinėjimo su bendrovėmis spausdinimo mašinų klausimais dokumentai, finansinės apyskaitos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 956 apyraše Nr. 2 yra 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 m., 1930 m., 1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 1367, ap.1 b. 1302, 1. 1-2.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1302, l. 3.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1302, l. 9-10.
[5] LCVA, F. 1367, ap.1, b. 1302, l. 24.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 09:23