O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 957 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TURIZMO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 957

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Turizmo sąjunga Lietuvoje (1929-04-25–1935-11-07)

Lietuvos centralinė turizmo sąjunga (1935-11-08–1936-10-29)

Lietuvos turizmo draugija (1936-10-30–1940-10-22)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Turizmo sąjungos Lietuvoje įstatai 1929-04-25 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1259. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.1 1939 m. draugija turėjo 11 skyrių.2

1935-11-08 Sąjungos pavadinimas pakeistas. Ji pavadinta Lietuvos centraline turizmo sąjunga. Įstatai perregistruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 119.3

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, sąjunga iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.4 Sąjunga pakeitė pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos turizmo draugija. Draugija 1936-10-30 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1052.5

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Spaudos ir draugijų skyriaus vedėjo 1940-10-22 nutarimu draugija su visais jos skyriais uždaryta.6

Sudarytojo veiklos sritis

Lietuvos turizmo draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo remti ir plėsti turizmą Lietuvoje, propaguoti Lietuvą užsienyje, globoti turistus. Draugija rengė ekskursijas, paskaitas, ruošė turistų palydovus, steigė kelionių ir informacijos biurus, viešbučius ir kt., leido knygas, žemėlapius, brošiūras, kūrė filmus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Lietuvos turizmo draugijos bylos archyve gautos 1951 m. Dokumentų perdavimo ir priėmimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1953-11-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 118 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1976 m. ir 1999 m. papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 957 yra 1 apyrašas, 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, italų kalbomis.

Fonde yra 1940–1941 m. ir 1941-1944 m. dokumentų bei Lietuvos keliavimo sąjungos dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos turizmo sąjungos ir draugijos, Fondo santykiams su užsieniu palaikyti įstatai; Tarptautinio susisiekimo bendrosios keleivių ir bagažo siuntimo, privalomojo keleivių draudimo taisyklės, centro valdybos aplinkraščiai, visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, kelionių biuro veiklos dokumentai; susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno apskrities viršininku, užsienio turizmo draugijomis ir emigracijos bendrovėmis skyrių steigimo, kelionių, ekskursijų organizavimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai; narių anketos gauti leidimą įvažiuoti į SSRS, dokumentai apie skyrių veiklą, narių, gidų kursų klausytojų ir ekskursijos į SSRS dalyvių sąrašai; asmenų prašymai priimti į draugiją, suteikti tarnybą, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 957 apyraše Nr.1 įrašyti 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 402, ap. 4, b. 805, 1. 2-5.

2 LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 307, l. 54.

3 LCVA, F. 402, ap. 4, b. 805, l. 18-19a.p.

4 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.

5 LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 307, l. 14.

6 LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 307, l. 2.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 08:28