O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 960 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAIŠIADORIŲ MIESTO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 960

2005-10-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugija (1934-02-24 – 1940-08-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugijos įstatai 1934-02-24 įregistruoti Trakų apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 362. Draugija buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugija 1936-12-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1226.

Vidaus reikalų ministras 1940-08-07 nutarimu draugiją uždarė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugija veikė Trakų apskrities miestuose ir miesteliuose. Jos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, turintys Trakų apskrityje nekilnojamąjį turtą.

Draugija rūpinosi narių - namų ir kito nekilnojamojo turto savininkų - ekonomine, kultūrine, socialine padėtimi, juridinio asmens teisėmis galėjo daryti įvairias sutartis bei steigti skyrius, informacijos biurą, mokyklas, valgyklas, rengti paskaitas, viešus pasilinksminimus, spausdinti knygas ir kitus legalius leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugijos 8 bylas.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-12-14 į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 960 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugijos įstatai, susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo draugijos steigimo, veiklos ir kt. klausimais dokumentai, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją, finansiniai dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 960 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos - 1933 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 163, l. 1-5.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr.522 – 3626.
[3] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 163; l. 3 - 16.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:17