O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 961 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS MIESTO NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 961

2005-10-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos miesto namų savininkų draugija (1937-05-25 – 1940-08-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kretingos miesto namų savininkų draugijos įstatai 1937-05-25 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registre Nr. 3159. Draugija buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija.[1]

Vidaus reikalų ministras 1940-08-07 nutarimu draugiją uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Kretingos miesto namų savininkų draugijos nariais galėjo būti visi Kretingos miesto nekilnojamojo turto savininkai, įgaliotiniai, faktiniai valdytojai, nuomininkai.

Draugija rūpinosi namų ir kito nekilnojamojo turto savininkų ekonomine, kultūrine, socialine padėtimi, juridinio asmens teisėmis galėjo daryti įvairias sutartis, steigti informacijos biurą, savišalpos kasas, mokyklas, skaityklas, rengti paskaitas, viešus pasilinksminimus, spausdinti knygas ir kitus legalius leidinius.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Kretingos miesto namų savininkų draugijos 8 bylas.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-12-12 į fondo Nr. 961 apyrašą Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 961 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kretingos miesto namų savininkų draugijos įstatai, visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, asmenų prašymai priimti į draugiją.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 961 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos - 1937 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 


[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 1367, ap. 1, b. 248. l.7 .
[2]Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 248; l. 7, 31.
[3] Ten pat, F. 961, ap. 1, b. 3. l. 5.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:26