O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 962 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS MIESTO NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 962

2005-10-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės miesto namų bei plecių savininkų draugija (1926-08-28 – 1937 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tauragės miesto namų bei plecių savininkų draugijos įstatai 1926-08-28 buvo įregistruoti Tauragės apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 218. Draugija buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija. [1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu iki 1936-07-01 draugija turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Draugija prašymą Tauragės apskrities viršininkui perregistruoti įstatus ir pakeisti pavadinimą į „Tauragės miesto namų bei sklypų savininkų draugija“ pateikė tik 1937-07-23. Kadangi prašymas buvo pateiktas pavėluotai, pavadinimas nepakeistas, o draugija neperregistruota.[3]

Fondo dokumentuose draugijos pavadinimas įvairuoja. Draugija buvo vadinama: Tauragės miesto namų bei plecių savininkų draugija, Tauragės miesto namų bei sklypų savininkų draugija, Tauragės miesto namų savininkų draugija.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos nariais galėjo būti visi Tauragės miesto nekilnojamojo turto savininkai ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus.

Draugija rūpinosi namų ir kito nekilnojamojo turto savininkų ekonomine padėtimi, atstovavo ir gynė savo narių interesus, rūpinosi turto draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, galėjo steigti klubus, kooperatyvus, knygynus, bankus, rengti paskaitas, duoti savo nariams paskolas mažesniais procentais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 5 Tauragės miesto namų savininkų draugijos bylas.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-12-12 į apyrašą Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 962 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos - 1926 – 1937 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Tauragės miesto namų savininkų draugijos įstatai, visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su ministerijomis bei Lietuvos namų savininkų draugijų sąjunga draugijų perregistravimo, naujų įstatų patvirtinimo, namų nuomos kainų nustatymo, susirinkimų organizavimo, valdybos ir revizijos komisijos rinkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, draugijos narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 962 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos - 1926 – 1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA) F. 962, ap. 1, b. 1, l. 12 - 13 a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[3] Ten pat, F. 394, ap. 1, b. 1381, l. 7 - 14.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:18