O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 963 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ MIESTO NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 963

2005-10-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Fondo sudarytojo pavadinimas

 

Telšių miesto namų savininkų draugija (1922-08-07 – 1940-08-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Telšių miesto namų savininkų draugijos įstatai 1922-08-07 įregistruoti Telšių apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 16. Draugija buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija. [1]

Draugija 1935-08-29 papildė savo įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 610.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Telšių miesto namų savininkų draugija 1936-12-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1279.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-08-07 nutarimu draugiją uždarė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Telšių miesto namų savininkų draugijos nariais galėjo būti visi Telšių miesto namų savininkai, įgaliotiniai, faktiniai valdytojai, nuomininkai.

Draugija rūpinosi namų ir kito nekilnojamojo turto savininkų ekonomine, socialine padėtimi, galėjo juridinio asmens teisėmis daryti įvairias sutartis, steigti informacijos biurą, savišalpos kasas, mokyklas, skaityklas, rengti paskaitas, viešus pasilinksminimus, spausdinti knygas ir kitus legalius leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 15 Telšių miesto namų savininkų draugijos bylų.

Dokumentai sutvarkyti ir 1953-12-14 sudarytame apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 963 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Apyraše Nr. 1 įrašyta nepriklausanti fondui byla - Rietavo namų savininkų draugijos protokolų knyga.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Telšių miesto namų savininkų draugijos įstatai, visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, mokesčių inspekcija bei Lietuvos namų savininkų draugijų sąjunga draugijų atstovų suvažiavimo sušaukimo, naujai išrinktos valdybos patvirtinimo, mokesčių ir kitais veiklos klausimais dokumentai, draugijos pajamų knyga, namų savininkų sąrašai ir Rietavo namų savininkų draugijos protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 963 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos - 1922 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 1814, l. 1-4.
[2] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 1814, l. 8, 12.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 - 3626.
[4] LCVA F. 1367, ap. 1, b. 1991, l. 2 - 4, 6.
[5] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 248; l. 31.
  
 
 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:19