O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 971 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

II UTENOS ŠAULIŲ RINKTINĖS FONDĄ NR. 971

2007-11-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos skyrius (1919-12-04–1921-08-01)

Utenos - Ežerėnų skyrius (1921-08-02–1922-08-26)

II šaulių skyrius (1922-08-27–1925-09-10)

II šaulių rinktinė Utenoje (1925-09-11–1935-08-08)

II Utenos - Zarasų šaulių rinktinė (1935-08-09–1936-04-15)

II Utenos šaulių rinktinė (1936-04-16–1940-08-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos 1919-12-04 posėdžio protokolo Nr.14 nutarimu įsteigtas Utenos skyrius ir patvirtinta skyriaus valdyba.[1] Skyrių valdė skyriaus būrių atstovų visuotinis suvažiavimas ir skyriaus valdyba. Apskrityje skyrius galėjo veikti tik leidus apskrities karo komendantui.

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1919 m. Pagrindiniais Lietuvos šaulių sąjungos įstatais, 1920 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatais[2] ir kitais teisės aktais.

1921 m. prie Utenos skyriaus prijungtas Ežerėnų skyrius. Centro valdybos 1921-08-02 posėdžio protokolo Nr. 64 nutarimu Utenos skyrius pavadintas Utenos - Ežerėnų skyriumi.[3]

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1921-11-16 įsakymu Nr. 3 Utenos - Ežerėnų skyriaus karinę veiklą kontroliavo IV rajono karo instruktorius.[4]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1921 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[5] Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais[6] ir kitais teisės aktais.

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1922-08-27 įsakymu Nr. 2 Utenos - Ežerėnų skyrius pavadintas II šaulių skyriumi.[7]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[8] 1925 m. Lietuvos šaulių sąjungos vidaus tvarkos statutu[9] ir kitais teisės aktais.

Lietuvos šaulių sąjungos viršininko 1925-09-11 įsakymu Nr. 32 II šaulių skyrius buvo pavadintas II šaulių rinktine Utenoje.[10]

Šaulių sąjungos vado 1935-09-02 įsakymu Nr.16 nuo 1935-08-09 II šaulių rinktinė Utenoje pavadinta II Utenos - Zarasų šaulių rinktine.[11]

Rinktinė savo veikloje vadovavosi 1935 m. Šaulių sąjungos įstatymu, 1936 m. Šaulių sąjungos statutu[12] ir kitais teisės aktais.

Šaulių sąjungos vado 1936-04-16 įsakymu Nr. 8 nuo 1936-04-16 II Utenos - Zarasų šaulių rinktinė pertvarkyta į II Utenos šaulių rinktinę ir XXI Zarasų šaulių rinktinę.[13]

1940-07-13 Šaulių sąjungos likvidavimo įstatymu Šaulių sąjunga su visais jos padaliniais nuo 1940-07-13 likviduota.[14]

II Utenos šaulių rinktinė likviduota nuo 1940-08-31.[15]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Utenos skyriaus, Utenos - Ežerėnų skyriaus, II šaulių skyriaus, II šaulių rinktinės Utenoje, II Utenos - Zarasų šaulių rinktinės, II Utenos šaulių rinktinės nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai nuo 17 metų, o nuo 1935 m. - nuo 16 metų.

Skyrius, o vėliau rinktinė organizavo vietos šaulius, vadovavo, kontroliavo būrių veiklą, rūpinosi šaulių karine parengtimi, skleidė krašto gynimo idėjas, mokė šaulius ir gyventojus karo dalykų, ugdė šaulių fizinį ir dvasinį pasirengimą, teikė policijai ir krašto gyventojams pagalbą gaisro, potvynio ir kt. nelaimių atvejais, rengė literatūros ir muzikos vakarus, sporto varžybas, loterijas, prižiūrėjo karių kapus, turėjo dūdų ir styginių instrumentų orkestrus.

Laikė ginklų sandėlius, narius aprūpino ginklais ir amunicija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1951-09-05 įrašyti Šaulių sąjungos 2-osios Utenos šaulių rinktinės dokumentai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1953-10-25 sudarytas fondo Nr. 971 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „II Utenos šaulių rinktinė“.

Iš viso fonde Nr. 971 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

II Utenos šaulių rinktinės veiklos dokumentų yra fonduose Nr. 561 ir Nr. 1116.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos šaulių sąjungos sporto klubų, Lietuvos šaulių sąjungos sportui ir kūno lavinimui tvarkyti įstatai, Šaulių sąjungos sporto klubų veikimo ir Šaulių sąjungos loterijos bilietų platinimo taisyklės, „Jūros dienos“ statutas ir 1939 m. Jūros savaitės nuostatai, centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, susirašinėjimo su būriais karinio parengimo, sporto švenčių ir varžybų, kursų, stovyklų, vakaronių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie karinio parengimo mokymuose ir sporto varžybose dalyvavusius šaulius, būrių turto perdavimo, revizijų aktai, šaulių ir gavusių liudijimus šaulių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra šaulių būrių vėliavų ir ženklų, šaulių ugniagesių uniformų piešinių.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 561, ap. 2, b. 4296, l. 16.
[2] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1, l. 121-125.
[3] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4296, l. 113.
[4] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47; F. 384, ap. 2, b. 313, l. 84, 121 a.p.
[5] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1921 m., Nr. 70 – 624.
[6] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47.
[7] LCVA. F. 1054, ap. 1, b. 1, l. 1 – 10, 9 a.p., 1 a.p. – 2.
[8] V.Ž. 1924 m., Nr. 166 – 1154.
[9] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 65-66.
[10] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 66, 75.
[11] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 63.
[12] LCVA. F. 383, ap. 8, b. 1242, l. 14-43.
[13] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 86.
[14] V.Ž. 1940 m., Nr.717 – 5670.
[15] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1405, l. 1 a.p.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:27