O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1020 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR FIZIKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. R-1020

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR fizikų draugija (1962-11-26–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1962-11-26 nutarimu Nr. 354 pritarta Lietuvos TSR fizikų draugijos steigimui ir patvirtinti draugijos įstatai.[1]

1963-03-29 vykusioje 6-oje respublikinėje fizikų mokslinėje konferencijoje išrinkta draugijos valdyba ir revizijos komisija.[2]

Draugiją valdė draugijos delegatų suvažiavimas (nuo 1985-03-18 – draugijos narių konferencija), draugijos valdyba ir revizijos komisija.

Data, kada Lietuvos TSR fizikų draugija baigė veiklą, nenustatyta. 1985 m. draugija dar veikė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pagrindiniai Lietuvos TSR fizikų draugijos uždaviniai buvo ugdyti draugijos narių kūrybiškumą, padėti planuoti ir organizuoti fizikos mokslinį darbą, skleisti mokslinio tyrimo darbo patirtį ir padėti įdiegti geriausius fizikos mokslo pasiekimus praktiniame gyvenime, palaikyti ryšius su kitomis Tarybų Sąjungos fizikų mokslinėmis draugijomis ir mokslo įstaigomis, dalyvauti pasitarimuose, suvažiavimuose, konferencijose ir kongresuose, skleisti fizikos žinias visuomenės tarpe ir propaguoti mokslinių tyrimo ir mokslinių praktinių fizikos darbų rezultatus, sudaryti komisijas ir komitetus atskiriems aktualiems fizikos mokslo klausimams nagrinėti, organizuoti konkursus geriausiems moksliniams tyrimo darbams, pasiūlymams, padėti draugijos nariams gilinti specialybės žinias ir išleisti mokslinius darbus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-08-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 43 Lietuvos TSR fizikų  draugijos fondo Nr. 20 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1020.

Iš viso fonde Nr. R-1020 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1982 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių susirinkimų bei valdybos posėdžių protokolai, draugijos įstatai, draugijos ir jos skyrių veiklos planai ir ataskaitos, draugijos steigimo, konferencijų, pasitarimų dokumentai, susirašinėjimo organizaciniais klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1982 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, schema.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. (toliau – LCVA). F. R-1020, ap. 1, b. 1, l. 1.

[2] LCVA. F. R-1020, ap. 1, b. 3.

[3] Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 2, b. 1910, l. 181.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:33