O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1026 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MATEMATIKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. R-1026

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

 I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR matematikų draugija (1962-02-03–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1962 m. vasario 2-3 d. vykusiame Lietuvos matematikų III pasitarime nutarta įsteigti Lietuvos TSR matematikų draugiją. 1962-02-03 posėdyje buvo išrinkta draugijos valdyba ir revizijos komisija.[1]

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumas 1962-04-19 nutarimu Nr. 120 pritarė Lietuvos TSR matematikų draugijos steigimui ir patvirtino draugijos įstatus.[2] Draugija veikė prie LTSR MA Fizikos, chemijos ir technikos mokslų skyriaus. Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos matematikų draugija.

Draugiją valdė draugijos suvažiavimas, draugijos Centro taryba (valdyba) ir revizijos komisija.

Data, kada Lietuvos TSR matematikų draugija baigė veikla, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pagrindiniai Lietuvos TSR matematikų draugijos uždaviniai buvo ugdyti draugijos narių kūrybinę iniciatyvą, padėti planuoti ir organizuoti matematikos mokslinį darbą, skleisti matematikos žinias, mokslinio tyrimo darbo patirtį ir padėti įdiegti geriausius matematikos mokslo pasiekimus praktiniame gyvenime, palaikyti ryšius su kitų šalių matematikų mokslinėmis draugijomis ir mokslo įstaigomis, dalyvauti pasitarimuose, suvažiavimuose, konferencijose ir kongresuose, sudaryti komisijas ir komitetus atskiriems aktualiems matematikos mokslo klausimams nagrinėti, organizuoti konkursus geriausiems matematikos mokslo tyrimo darbams, pasiūlymams, padėti draugijos nariams plėsti ir gilinti specialybės žinias, išleisti mokslinius darbus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 18 Lietuvos TSR matematikų draugijos fondo Nr. 26 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1026.

Iš viso fonde Nr. R-1026 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos valdybos posėdžių protokolai, draugijos įstatai, veiklos planai ir ataskaitos, draugijos steigimo, konferencijų, pasitarimų dokumentai, bendradarbiavimo su Bulgarijos matematikų draugija sutartis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1026, ap. 1, b. 3, l. 7, 8.

[2] Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 2, b. 744, l. 216, 217.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:35