O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1031 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BOTANIKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. R-1031

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės botanikų draugijos Lietuvos skyrius (1950-04-11–1963-04-04)

Lietuvos botanikų draugija (1963-04-05–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1950-04-11 įvyko Visasąjunginės botanikų draugijos Lietuvos skyriaus steigiamasis susirinkimas.[1] Draugija veikė prie Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) Biologijos instituto, nuo 1959-07-07 – prie LTSR MA Botanikos instituto. Savo veikloje draugija vadovavosi Visasąjunginės botanikų draugijos įstatais.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

Nuo 1963-04-05 draugija vadinosi Lietuvos botanikų draugija.[2]

1985-12-04 LTSR MA prezidiumo nutarimu Nr. 412 patvirtinti Lietuvos botanikų draugijos įstatai.[3]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija. Draugija veikė kaip Visasąjunginės botanikų draugijos Lietuvos skyrius.

Data, kada Lietuvos botanikų draugija (Visasąjunginės botanikų draugijos Lietuvos skyrius) baigė veikla, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės botanikų draugijos Lietuvos skyrius vienijo mokslo darbuotojus, dirbusius botanikos mokslo srityje.

Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo vystyti botanikos mokslą, tirti florą ir augaliją, kelti draugijos narių kvalifikaciją, padėti draugijos nariams savo mokslinius darbus, išradimus, racionalizacinius pasiūlymus taikyti praktikoje, vystyti ryšius su kitų šalių mokslininkais. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, ekspedicijose, rengė paskaitas ir pranešimus.

Lietuvos botanikų draugija dalyvavo vystant įvairias botanikos mokslo šakas, sprendžiant teorinius ir praktinius augalinių išteklių tyrimo ir panaudojimo uždavinius, dalyvavo Lietuvos teritorijos augalijos tyrinėjimuose, ugdė gyventojų tarpe meilę gamtai, padėjo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms įgyvendinti miškų ir kitų respublikos augalijos išteklių racionalaus panaudojimo bei atkūrimo priemones, sprendė aplinkos tvarkymo, želdinimo ir kitus su augalijos apsauga susijusius klausimus, leido ir platino literatūrą, skaitė paskaitas, organizavo parodas, augalų globos ir želdinių mėnesius, ekskursijas, konferencijas, simpoziumus, konsultacijas, bendradarbiavo su biologinio profilio institutais ir organizacijomis, dalyvavo parkų, gamtos paminklų, draustinių tvarkymo ir retųjų augalų saugojimo darbe.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 58 Lietuvos botanikų draugijos fondo Nr. 31 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1031.

Iš viso fonde Nr. R-1031 yra 1 apyrašas, 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lotynų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, tarybos, sekcijų, Botanikos žodyno, revizijos komisijų posėdžių protokolai, TSRS botanikų draugijos įstatai, draugijos veiklos planai ir ataskaitos, draugijos Lietuvos skyriaus steigimo dokumentai, botanikos terminų sąrašai, aiškinamasis žodynas ir žodyno kartoteka, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais klausimais dokumentai, draugijos sąmatos, narių kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 58 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lotynų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina



[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1031, ap. 1, b. 1, l. 1, 3.

[2] LCVA. F. R-1031, ap. 1, b. 39, l. 10.

[3] Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 1, b. 1913, l. 64.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:36