O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1032 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JUNGTINIŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. R-1032

2012-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbuotojų profsąjungos vietos komitetas (1946-10-07–1954-10-31)

Lietuvos TSR mokslų akademijos profsąjungos jungtinis komitetas (1973-01-11–1989-12-11)

Lietuvos TSR mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų taryba (1989-12-12–1990-01-03)

Lietuvos mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų taryba (1990-01-04–1991 m. gruodžio mėn.)

2. Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinio sporto kolektyvo taryba (1959-01-07– nenustatyta)

3. Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė liaudies kontrolės grupė (1972 m.–nenustatyta)

4. Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai remti (DOSARM) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminė organizacija (1948-10-19–1951-09-26)

Visasąjunginės savanoriškos draugijos jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminė organizacija (1949-10-26–1951-09-26)

Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminė organizacija (1951-09-27–1954 m.)

Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinis komitetas (1974-11-18–nenustatyta)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1946-10-07 įvyko Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) darbuotojų profsąjungos vietos komiteto pirmasis posėdis, kuriame buvo paskirstytos pareigos ir nutarta LTSR MA ir jos įstaigose organizuoti profsąjungos grupes.1Kultūros darbuotojų profsąjungos Respublikinio komiteto prezidiumo 1954-09-28 nutarimu LTSR mokslų akademijos darbuotojų profsąjungos vietos komitetas nuo 1954-11-01 panaikintas. Mokslų akademijoje, jos padaliniuose ir institutuose buvo organizuoti profsąjungos vietos komitetai tiesiogiai pavaldūs Lietuvos TSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos respublikiniam komitetui.2

Vadovaujantis Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos centrinio komiteto 1972-10-09 raštu, 1973-01-11 įvyko LTSR MA profsąjungos jungtinio komiteto posėdis, kuriame buvo išrinktas komiteto pirmininkas ir komiteto prezidiumas.3

1989-12-12 įvyko Lietuvos TSR mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų tarybos (toliau – MA PKPT) pirmasis posėdis, kuriame nutarta pratęsti profsąjungos jungtinio komiteto etatinių darbuotojų įgaliojimus kol bus suformuota MA profsąjungos struktūra ir išrinkti MA PKPT etatiniai darbuotojai.

Nuo 1990-01-04 Lietuvos TSR mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų taryba dokumentuose vadinama Lietuvos mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų taryba. Tarybos nuostatai patvirtinti 1990-01-24.

1991-11-26 Lietuvos mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų tarybos posėdyje nutarta Tarybą iki 1991-12-31 likviduoti.4

2. LTSR MA centrinio aparato ir institutų vietinių komitetų atstovų 1959-01-07 pasitarime nutarta organizuoti Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinio sporto kolektyvo tarybą.5

Data, kada Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinio sporto kolektyvo taryba baigė veiklą, nenustatyta. 1986 m. taryba dar veikė.6

3. Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė liaudies kontrolės grupė įkurta 1972 m.7

Data, kada Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė liaudies kontrolės grupė baigė veiklą, nenustatyta.

4. 1948-10-19 įvyko Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai remti (DOSARM) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminės organizacijos posėdis.8

1949-10-26 įvyko Visasąjunginės savanoriškos draugijos jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminės organizacijos posėdis.9

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1951-08-02 nutarimu Visasąjunginė savanoriška draugija armijai remti ir Visasąjunginė savanoriška draugija jūrų laivynui remti sujungtos į Visasąjunginę savanorišką draugiją armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF). 1951-09-27 įvyko Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminės organizacijos komiteto posėdis.10

DOSAAF Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminės organizacijos veikla nutrūko 1954 m.11

1974-11-18 įvyko DOSAAF LTSR mokslų akademijos jungtinio komiteto steigiamoji konferencija.12

Data, kada Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbuotojų profsąjungos vietos komitetas – Lietuvos mokslų akademijos institutų ir įstaigų profsąjungos komitetų pirmininkų taryba vadovavo MA institutų ir įstaigų profesinių sąjungų veiklai ir ją koordinavo, sprendė narių darbo ir poilsio organizavimo bei buities klausimus, gynė MA darbuotojų ekonomines ir socialines teises.

Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinio sporto kolektyvo taryba akademijoje, jos institutuose ir įstaigose organizavo sportinį darbą ir jam vadovavo.

Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė liaudies kontrolės grupė vadovavo MA institutų ir įstaigų liaudies kontrolės grupių, kontroliavusių savo įstaigų mokslinę gamybinę ir administracinę ūkinę veiklą, darbui.

Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai remti (DOSARM) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminė organizacija, Visasąjunginės savanoriškos draugijos jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminė organizacija, Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Lietuvos TSR mokslų akademijos pirminė organizacija, Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinis komitetas buvo atsakingi už karinių, karinių-techninių, aviacijos, karinių jūrų žinių propagandą ir skleidimą DOSARM, DOSFLOT, vėliau – DOSAAF narių tarpe, ruošė narius priešlėktuvinei ir priešcheminei gynybai, organizavo narių karinį apmokymą, vairuotojų bei motorinių valčių valdymo kursus, masinio sporto (slidinėjimo, šaudymo, radijo mėgėjų ir kt.) varžybas, ekskursijas.

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 198 Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinių visuomeninių organizacijų (fondo Nr. 32) bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–4. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1032.

Iš viso fonde Nr. R-1032 yra 4 apyrašai, 198 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos profsąjungos komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti akademijos profsąjungos vietos ir profsąjungos jungtinio komitetų, MA PKPT posėdžių (plenumų) protokolai ir nutarimai, ataskaitinių rinkiminių konferencijų dokumentai, LTSR MA profsąjungos jungtinio komiteto, mišraus choro tarybos ataskaitos, jungtinio komiteto, institutų ir įstaigų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 89 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1954 m., 1969–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinio sporto kolektyvo tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tarybos posėdžių protokolai, tarybos sekcijų, akademijos institutų ir įstaigų sporto kolektyvų veiklos ataskaitos, ataskaitinių konferencijų, spartakiadų, varžybų dokumentai, apdovanojimo diplomai, sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinės liaudies kontrolės grupės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti grupės posėdžių protokolai, 1973 m. veiklos ataskaita,1974 m. ataskaitinės rinkiminės konferencijos dokumentai.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1973–1975 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Visasąjunginės savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Lietuvos TSR mokslų akademijos jungtinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR mokslų akademijos DOSARM, DOSFLOT, DOSAAF pirminių organizacijų posėdžių protokolai, ataskaitinių rinkiminių susirinkimų dokumentai, DOSARM statistinės ataskaitos, narių sąrašai, DOSFLOT narių įskaitos žiniaraštis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1953 m., 1974–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1032, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R-1032, ap. 1, b. 9, l. 33.

LCVA. F. R-1032, ap. 1, b. 14, l. 1, 2.

4 LCVA. F. R-1032, ap. 1, b. 88, l. 1-4, 68.

5 LCVA. F. R-1032, ap. 2, b. 7, l. 1.

6 LCVA. F. R-1032, ap. 2, b. 99, 100.

7 Fondo Nr. R-1032 fondo byla, l. 10.

8 LCVA. F. R-1032, ap. 4, b. 1, l. 1.

9 LCVA. F. R-1032, ap. 4, b. 3, l. 1.

10 LCVA. F. R-1032, ap. 4, b. 8, l. 1.

11 Fondo Nr. R-1032 fondo byla l. 11.

12 LCVA. F. R-1032, ap. 4, b. 9

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:49