O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1608 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VOKIETIJOS RAUDONOJO KRYŽIAUS KLAIPĖDOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1608

2011-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyrius (Deutsches Rotes Kreuz Kreisstelle Memel-Stadt) (1939–[1945] m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyrius pradėjo veiklą Vokietijos reichui 1939 m. kovo mėn. prisijungus Klaipėdos kraštą. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Skyrius buvo pavaldus Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Karaliaučiaus skyriui (Deutsches Rotes Kreuz Landesstelle I in Königsberg). [1]

Skyriaus veiklą reglamentavo 1937-12-09 Vokietijos Raudonojo Kryžiaus įstatymas ir vėlesni jo pakeitimai bei 1937-12-24 patvirtinti Vokietijos Raudonojo Kryžiaus įstatai.[2]

Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyrius veikė iki 1945 m. pradžios. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyriaus pagrindiniai uždaviniai buvo bendradarbiauti su ginkluotųjų pajėgų ir kitomis medicinos įstaigomis, priešlėktuvinės ir priešgaisrinės apsaugos tarnybomis teikiant pagalbą sužeistiems ar sergantiems kariams bei nukentėjusiems civiliams gyventojams, rūpintis karo invalidais, rinkti informaciją apie žuvusius, dingusius be žinios ar patekusius į nelaisvę asmenis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Apskaitos dokumentuose nurodyta pirminė fondo dokumentų gavimo data – 1958 m.

1966 m. gruodžio mėn. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve sudarytas Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyriaus fondas Nr. 1608. Iš fondo Nr. 645 atkelta 12 bylų, sutvarkyti rasti neaprašyti dokumentai – 6 saugojimo vienetai. 1967-02-21 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 18 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-1608 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m., dokumentai vokiečių kalba.

 

Veiklos ir personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Karaliaučiaus skyriaus aplinkraščiai, Klaipėdos skyriaus susirašinėjimo informacijos apie dingusius be žinios ar patekusius į nelaisvę karius rinkimo, draugijos narių apdovanojimo, personalo klausimais dokumentai, narių sąrašai, atestacijos lapai, politinio patikimumo liudijimai, asmens bylos, gautų raštų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m., dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1608, ap. 1, b. 4, l. 3-5, 14-16.

[2] SS und DRK – das Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes im nationalsozialistischen Herrschaftsystem 1937–1945. http://books.google.com; Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz. http://www.verfassungen.de/de/de33-45/drk37.htm

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:41