O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1768 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLINĖS TECHNINĖS KŪRYBOS DRAUGIJŲ

FONDĄ NR. R-1768

 

2019-05-31 Nr. SA-33

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

                      1. Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinė taryba (1958-08-21–1987-05-19)

                      2. Mokslinių techninių draugijų Lietuvos respublikinė taryba (1958-12-23–1987-05-19)

 

                      Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

                      1. 1958-08-21 Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijų Lietuvos TSR konferencijoje

išrinkta Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinė taryba. Taryba buvo pavaldi Visasąjunginei išradėjų ir racionalizatorių draugijų centro tarybai.

                      2. 1958-12-23 Lietuvos mokslinių techninių draugijų konferencijoje išrinkta Mokslinių techninių draugijų Lietuvos respublikinė taryba. Taryba buvo pavaldi TSRS Mokslinių techninių draugijų tarybai

 

                      1987-05-20 įvykusiame jungtiniameVisasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos ir Lietuvos mokslinės techninių draugijų plenume draugijos susijungė ir buvo įsteigtaMokslinės techninės kūrybos draugijų Lietuvos respublikinė taryba, kuri veikė iki 1989-12-13.

                      1989-12-14 įsteigta Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacija.

 

Sudarytojų funkcijos

 

                      1. Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinė taryba organizavo dirbančiuosius dalyvauti išradybos ir racionalizacijos veikloje, skirtoje technikinei pažangai spartinti, teikė paramą kuriant ir diegiant išradimus ir racionalizatorinius pasiūlymus, vystė išradėjų ir racionalizatorių kolektyvinę kūrybą, dalyvavimą socialistiniame lenktyniavime. Taryba jungė 749 pirmines išradėjų ir racionalizatorių organizacijas įmonėse, įstaigose ir žemės ūkyje. Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinės tarybos pirmininką, sekretorių, revizijos komisiją rinko respublikinis išradėjų ir racionalizatorių draugijos atstovų suvažiavimas.

                      2. Mokslinių techninių draugijų Lietuvos respublikinė taryba organizavo tarpžinybines mokslines technines konferencijas, populiarino ir diegė mokslo, technikos laimėjimus, teikė paramą šakinių draugijų valdyboms, kartu su Lietuvos TSR Mokslų akademija leido žurnalą „Mokslas ir technika“, vienijo darbininkus novatorius, inžinerinius ir techninius darbuotojus. Tarybos pirmininką rinko mokslinių techninių draugijų atstovų suvažiavimas.

 

                      Mokslinės techninės kūrybos draugijų Lietuvos respublikinė taryba organizavo dirbančiuosius bei inžinerinius ir techninius darbuotojus dalyvauti veikloje, skirtoje technikinei pažangai spartinti, propagavo techninės pažangos pasiekimus, gynė išradėjų autorines teises.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

                      Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2019-05-23 Bylų (dokumentų) perdavimo aktu Nr. 56 / GF-46 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui Mokslinių techninių draugijų Lietuvos respublikinės tarybos 1958–1987 m. veiklos dokumentus ir Bylų (dokumentų) perdavimo aktu Nr. 57 / GF-47 Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinės tarybos 1958–1980 m. veiklos dokumentus.

                      Sudarytas Lietuvos TSR mokslinės techninės kūrybos draugijų fondas Nr. R-1768.

Į apyrašą Nr. 1 įrašytos Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinės tarybos veiklos bylos, iš viso 631 apskaitos vienetas.

Į apyrašą Nr. 2 įrašytos Mokslinių techninių draugijų Lietuvos respublikinės tarybos veiklos bylos, iš viso 372 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1768 yra 2 apyrašai, 1003 apskaitos vienetai.

                      Dokumentų chronologinės ribos 1958–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys,

                     

Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinės tarybos

veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

                      Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų nutarimai, išradėjų ir racionalizatoriųsuvažiavimų, plenumų, konferencijų dokumentai, prezidiumo posėdžių nutarimai ir protokolai, darbo planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pajamų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, išradėjų ir racionalizatorių sąrašai, veiklos ataskaitos.

                      Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

                      Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 631 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Mokslinių techninių draugijų Lietuvos respublikinės tarybos

veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

                      Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų nutarimai, suvažiavimų, plenumų, konferencijų dokumentai, prezidiumo posėdžių nutarimai ir protokolai, darbo planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pajamų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, veiklos ataskaitos.

                      Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

                      Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 372 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-09-30 11:54