O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-264 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAVANORIŠKOS DRAUGIJOS KARINIAM JŪRŲ LAIVYNUI REMTI LIETUVOS TSR RESPUBLIKINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-264

2010-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos respublikinio komiteto Organizacinis biuras (Организационное бюро Литовского республиканского комитета Всесоюзного добровольного общества содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) (1948-12-31–1949 m. liepos mėn.)

Savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR respublikinis komitetas (Республиканский комитет Добровольного общества содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) Литовской ССР) (1949 m. liepos mėn.–1951-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS Ministrų Tarybos 1948-01-16 nutarimu Nr. 77 TSRS draugijų gynybai ir aviacinei- cheminei statybai remti sąjunga (OSOAVIACHIM SSSR) buvo išskirta į tris savanoriškas draugijas: Visasąjunginę savanorišką draugiją armijai remti (DOSARM), Visasąjunginę savanorišką draugiją aviacijai remti (DOSAV), Visasąjunginę savanorišką draugiją kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT).

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-05-06 nutarimu Nr. 275 „Dėl OSOAVIACHIMO padalijimo“ Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugija buvo padalinta į tris savanoriškas draugijas: Savanorišką draugiją armijai remti (DOSARM), Savanorišką draugiją aviacijai remti (DOSAV), Savanorišką draugiją kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT), kurios buvo pavaldžios atitinkamoms visasąjunginėms draugijoms.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-12-31 nutarimu Nr. 934 buvo patvirtintas Visasąjunginės savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos respublikinio komiteto Organizacinis biuras.[2]

Nuo 1949 m. liepos mėn. Visasąjunginės savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos respublikinio komiteto Organizacinis biuras pavadintas Savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR respublikiniu komitetu.[3]

Respublikinis komitetas buvo pavaldus Visasąjunginės savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Centro komitetui.

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1951-08-20 nutarimu Nr. 3060 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-09-10 nutarimu Nr. 794 Savanoriška draugija armijai remti (DOSARM), Savanoriška draugija aviacijai remti (DOSAV) ir Savanoriška draugija kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) buvo sujungtos į Lietuvos TSR savanorišką draugiją armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF).[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Savanoriška draugija kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) buvo atsakinga už karinių jūrų žinių propagandą ir skleidimą draugijos narių ir gyventojų tarpe, ruošė ir tobulino karinių jūrų pajėgų atsargos karo prievolininkų kvalifikaciją, buvo atsakinga už karinių jūrų ir vandens sporto šakų vystymą.

DOSFLOT Respublikinis komitetas vadovavo draugijos veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-09-16 ir 1966-12-12 iš Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Respublikinio komiteto perėmė 26 Savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR respublikinio komiteto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4s.

1976-12-04 į apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašytos 2 bylos.

1994-04-29 apyrašas Nr. 4s peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-264 yra 2 apyrašai, 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1951 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Visasąjunginės savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Centro komiteto nutarimai ir įsakymai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti Lietuvos TSR respublikinio komiteto pirmininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, organizacinio biuro ir komiteto posėdžių protokolai, pasitarimų bei konferencijų dokumentai, etatų sąrašai ir sąmatos, darbuotojų algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1951 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Respublikinio komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto posėdžių protokolai, darbo ir personalo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1951 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 119, l. 121.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 131, l. 239.
[3] LCVA. F. R-264, ap. 1, b. 19, l. 26.
[4] LCVA. F. R-268, ap. 1, b. 1, l. 1.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:45