O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-268 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR SAVANORIŠKOS DRAUGIJOS ARMIJAI, AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI CENTRO KOMITETO FONDĄ NR. R-268

2010-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Respublikinis organizacinis komitetas (Республиканский организационный комитет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Литовской ССР) (1951-09-10–1953 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Respublikinis komitetas (Республиканский комитет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Литовской ССР) (1953 m. gruodžio mėn.–1972 m. sausio mėn.)

Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Centro komitetas (Центральный комитет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Литовской ССР) (1972 m. sausio mėn.–1990-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1951-08-20 nutarimu Nr. 3060 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-09-10 nutarimu Nr. 794 sujungus Lietuvos TSR savanorišką draugiją armijai remti (DOSARM), Lietuvos TSR savanorišką draugiją aviacijai remti (DOSAV) ir Lietuvos TSR savanorišką draugiją kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) buvo organizuota Lietuvos TSR savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) bei draugijos Respublikinis organizacinis komitetas.[1]

Lietuvos TSR savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti buvo pavaldi Visasąjunginei savanoriškai draugijai armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF SSSR).

Nuo 1953 m. gruodžio mėn. Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Respublikinis organizacinis komitetas pavadintas Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Respublikiniu komitetu.

Nuo 1972 m. sausio mėn. draugijos Respublikinis komitetas vadinamas Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Centro komitetu.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-22 nutarimu Nr. I-63 „Dėl Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“ Savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti bei jai pavaldžios įmonės ir organizacijos perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) buvo atsakinga už karinių, karinių-techninių, aviacijos, karinių jūrų žinių propagandą ir skleidimą draugijos narių ir gyventojų tarpe, ruošė gyventojus priešlėktuvinei ir priešcheminei gynybai, organizavo jaunuolių ir atsargos karo prievolininkų karinį apmokymą, buvo atsakinga už masinio sporto vystymą: slidinėjimo, šaudymo, skraidymo, parašiutizmo, radijo mėgėjų, automobilizmo, jojimo, aviacinio bei jūros modeliavimo, tarnybinės šunininkystės.

DOSAAF Centro komitetas vadovavo draugijos veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-09-16 ir 1966-12-12 iš Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Respublikinio komiteto perėmė 1951–1964 m. 536 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4s.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-09-19 iš Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Respublikinio komiteto perėmė 12 bylų, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1994-04-29 apyrašas Nr. 4s peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2003-07-24 iš Krašto apsaugos archyvo prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos perėmė 1965–1990 m. 581 Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Centro komiteto bylą, įrašytą apyrašo Nr. 1 tęsinyje.

Iš viso fonde Nr. R-268 yra 2 apyrašai, 1129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1990 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (toliau – DOSAAF) Respublikinio (Centro) komiteto bei komiteto Prezidiumo nutarimai ir posėdžių protokolai, komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, įsakymai dėl sporto meistro teisėjo laipsnio suteikimo, DOSAAF plenumų protokolai, finansų, masinių sporto renginių planai, rajonų ir miestų komitetų posėdžių protokolai ir darbo ataskaitos, dokumentai apie pasiruošimą visasąjunginėms spartakiadoms ir kitoms sporto varžyboms, techninių sporto šakų varžybų rezultatų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, dokumentai apie rinkimus DOSAAF organizacijose, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, DOSAAF darbuotojų apdovanojimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal komiteto struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1045 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1990 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai, nutarimai veiklos ir personalo klausimais, komiteto posėdžio protokolai, slaptos raštvedybos patikrinimo, dokumentų sunaikinimo aktai, darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, metų ataskaitos personalo klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1964 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-268, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-10. Nr. 10, psl. 362.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 10:48