O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-553 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR ,,ŽINIJOS“ DRAUGIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-553

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos valdyba (1947 m. rugsėjo mėn.–1963-07-03)

Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugijos valdyba (1963-07-04–1990-03-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija pradėjo veiklą 1947 m. rugsėjo mėn. Pirmoji draugijos paskaita įvyko Vilniuje 1947 m. rugsėjo 19 d.1 Tiksli draugijos valdybos veiklos pradžios data nenustatyta.

Vadovaudamasis Visasąjunginės politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos 1963-06-15 plenumo nutarimu, Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos Valdybos prezidiumas 1963-07-04 nutarimupakeitė draugijos valdybos pavadinimą. Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos valdyba pavadinta Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugijos valdyba.2

Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija, vėliau Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugija buvo Visasąjunginės politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos, Visasąjunginės ,,Žinijos“ draugijos padalinys ir vadovavosi jos įstatais. Draugiją valdė narių suvažiavimas, Valdyba, Valdybos prezidiumas, Revizijos komisija. Veikė miestų ir rajonų draugijos skyriai, įvairios mokslo, meno sekcijos.3

Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos neeiliniame XII suvažiavime 1989-12-07 buvo nutarta pakeisti Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugijos pavadinimą ir priimti naujus įstatus.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1990-03-02 nutarimu Nr. 53 įregistruoti Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos įstatai. Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugiją pavadinus Lietuvos ,,Žinijos“ draugija, Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugijos valdyba savo veiklą baigė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija, vėliau Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugijos valdyba vadovavo draugijos veiklai.

Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija, vėliau Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugija buvo visuomeninė organizacija, kurios tikslas buvo propaguoti komunistinę ideologiją, skleisti mokslines žinias.

Draugijos nariais galėjo būti mokslininkai, visuomenės veikėjai, politikai, karininkai, dėstytojai, pedagogai, menininkai. Kolektyviniais nariais galėjo būti mokslo, kultūros, visuomeninės ir valstybinės įstaigos ir įmonės.

Draugija rengė paskaitas, paskaitų ciklus, mokslo dienas, teminius vakarus, organizavo konferencijas, seminarus, rėmė liaudies universitetų veiklą. ,,Žinijai“ priklausė Vilniaus planetariumas, lektoriumai, draugija leido žurnalą ,,Mokslas ir gyvenimas“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos valdybos 2002-03-25 ir 2002-06-05 perėmė Lietuvos TSR ,,Žinijos“ draugijos valdybos 998 aprašytas bylas.

Iš viso fonde Nr. R-553 yra 1 apyrašas, 998 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai draugijos veiklos klausimais, Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos ir Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos įstatai, draugijos pirmininko įsakymai, draugijos suvažiavimų dokumentai, Valdybos plenumų, Valdybos prezidiumo, Valdybos prezidiumo organizacinio-vykdomojo biuro bei mokslinių metodinių tarybų nutarimai, posėdžių protokolai ir darbo planai, Revizijos komisijos veiklos dokumentai,

draugijos darbo planai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo draugijos veiklos klausimais dokumentai, draugijos miestų ir rajonų skyrių, sekcijų, liaudies universitetų veiklos dokumentai, statistinės žinios apie skaitytas paskaitas, narius, etatų sąrašai, paskaitų rankraščiai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 998 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-553, ap. 1, b. 6, l. 2–3.

2 LCVA. F. R-553, ap. 1, b. 224, l. 15.

3 LCVA. F. R-553, ap. 1, b. 1.

4 LCVA. F. R-553, ap. 1, b. 994, l. 1, 152.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:34