O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-560 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUTOMĖGĖJŲ DRAUGIJOS RESPUBLIKINĖS TARYBOS FONDĄ NR. R-560

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos TSR automėgėjų draugijos respublikinė taryba (1974-01-08–1989-01-01)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1974-01-08 potvarkiu Nr. 14p patvirtino Lietuvos automėgėjų draugijos respublikinės tarybos centrinio aparato struktūrą.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1974-06-24 nutarimu Nr. 232 patvirtino Lietuvos TSR auto mėgėjų draugijos įstatus.[2]

Savo veikloje draugija vadovavosi 1974-06-24, 1983-07-04, 1987-02-28 įstatais, jų pakeitimais ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1977-02-10 nutarimu Nr. 39 „Dėl priemonių Lietuvos TSR auto mėgėjų draugijos veiklai gerinti“.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-12-03 nutarimu Nr. 346 Lietuvos TSR automėgėjų draugija nuo 1989-01-01 panaikinta.[4]

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR automėgėjų draugija buvo savarankiška visuomeninė organizacija, vienijusi Lietuvos automėgėjus. Jos tikslas buvo skatinti vairuotojų atsakomybę, drausmę ir kelti meistriškumą, informuoti žmones apie eismą keliuose, skatinti transporto priemonių naudojimą, plėtoti automobilių ir motociklų turizmą bei sportą.

Draugija rengė konferencijas, seminarus, paskaitas ir kitus renginius eismo saugumo stiprinimo klausimais, mokė gyventojus vairuoti, padėjo Valstybinei automobilių inspekcijai ir visuomeninių autoinspektorių taryboms prižiūrėti eismą keliuose, teikė pagalbą draugijos nariams remontuojant autotechniką, sportininkams ruošiantis automobilių ir motociklų varžyboms, dalyvavo organizuojant automobilių ir motociklų garažų statybas, stovėjimo aikšteles, leido informacinius biuletenius, brošiūras ir kt. leidinius eismo saugumo klausimais.

Draugiją valdė Lietuvos TSR automėgėjų draugijos respublikinis suvažiavimas, Respublikinė taryba, Tarybos prezidiumas, Revizijos komisija.

Lietuvos TSR automėgėjų draugijos Respublikinė taryba vadovavo draugijai, jos skyriams, įstaigoms ir organizacijoms, šaukė draugijos suvažiavimus, rinko Tarybos prezidiumą.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1989-03-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš likviduojamos Lietuvos TSR automėgėjų draugijos Respublikinės tarybos perėmė 323 draugijos tarybos veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-560 yra 1 apyrašas, 323 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1974–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos potvarkiai ir nutarimai draugijos įsikūrimo bei veiklos klausimais, draugijos įstatai, suvažiavimų dokumentai, Tarybos plenumų, Prezidiumo posėdžių protokolai, nutarimai, potvarkiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pastatų, įrenginių įsigijimo dokumentai, statistinės-finansų ataskaitos, metų balansai, draugijos darbo planai, Tarybos, pavaldžių organizacijų, rajonų sąmatos ir etatų sąrašai, Respublikinės tarybos profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, draugijos Vilniaus ir Kauno miestų vairuotojų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų nuostatai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis ir tarybos skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 323 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1974–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-560, ap. 1, b. 1, l. 2.

[2] LCVA. F. R-560, ap. 1, b. 1, l. 5.

[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1229, l. 181; b. 1423, l. 1, b. 1537, l. 198.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1577, l. 295.

  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 13:04