O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-645 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SĄJUNGINĖS DARBO RAUDONOSIOS VĖLIAVOS ORDINO SAVANORIŠKOS SPORTO DRAUGIJOS ,,DARBO REZERVAI“ LIETUVOS RESPUBLIKINĖS TARYBOS FONDĄ NR. R-645

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės laisvanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba (1946 m. [sausio mėn.]–1973 m.)

Sąjunginės Darbo raudonosios vėliavos ordino savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba (1973 m.–1989-07-05)

Sporto draugijos ,,Gintaras“ Respublikinė taryba (1989-07-06–1990-02-28)

Lietuvos respublikinis sporto klubas ,,Gintaras“ (1990-03-01–1992-03-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Visasąjunginės laisvanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba, nenustatyta. 1946 m. sausio mėn. taryba jau veikė.[1]

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1973-07-17 įsaku Nr. 4530-VIII ,,Dėl Visasąjunginės laisvanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ apdovanojimo Darbo raudonosios vėliavos ordinu,[2],,Darbo rezervų“ Lietuvos respublikinė taryba pavadinta Sąjunginės Darbo raudonosios vėliavos ordino savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikine taryba. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinės tarybos pavadinimas.

,,Darbo rezervų“ Lietuvos respublikinė taryba buvo pavaldi draugijos ,,Darbo rezervai“ Centro tarybai, Respublikinės tarybos veiklą kontroliavo Lietuvos TSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas.

Savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinės tarybos 1989-06-14 posėdyje nutarta Savanorišką sporto draugiją ,,Darbo rezervai“ pavadinti Sporto draugija ,,Gintaras“. ,,Darbo rezervų“ Lietuvos respublikinė taryba įsakymuose nuo 1989-07-06 vadinama Sporto draugijos ,,Gintaras“ Respublikine taryba.[3]

Sąjunginės Darbo raudonosios vėliavos ordino savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Centro tarybos prezidiumo biuro 1990-03-02 nutarimu Sąjunginės Darbo raudonosios vėliavos ordino savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba buvo likviduota. Jos veiklą tęsė Lietuvos respublikinis sporto klubas ,,Gintaras“, įsteigtas Lietuvos respublikinio sporto klubo ,,Gintaras“ kolektyvo įgaliotinių 1990-03-01 susirinkimo nutarimu.[4]

Respublikinio sporto klubo ,,Gintaras“ narių 1992-02-12 konferencijoje nutarta klubą nuo 1992-03-01 likviduoti.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Visasąjunginės laisvanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba, vėliau Sąjunginės Darbo raudonosios vėliavos ordino savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba organizavo ir kontroliavo profesinių mokyklų moksleivių ir dirbančio jaunimo fizinį auklėjimą, rūpinosi sportininkų parengimu dalyvauti respublikinėse, sąjunginėse ir tarptautinėse varžybose, draugijos materialine baze, organizavo sporto renginius, varžybas.

Draugija ,,Darbo rezervai“ kultivavo tinklinį, krepšinį, boksą, dviračių sportą, baidarių ir kanojų irklavimą, lengvąją atletiką, stalo tenisą ir kitas sporto šakas. Draugija turėjo stadionus, irklavimo bazes, kitus sporto įrenginius, veikė vaikų ir jaunių sporto mokyklos.

Lietuvos respublikinis sporto klubas ,,Gintaras“ buvo savanoriška visuomeninė organizacija, kurios tikslas buvo plėtoti kūno kultūrą ir sportą gyventojų tarpe.

Klubas kultivavo lengvąją atletiką, dviračių sportą, sportinę gimnastiką, baidarių ir kanojų irklavimą, stalo tenisą, imtynes ir kitas sporto šakas. Klubas turėjo stadionus, irklavimo bazes, kitas sporto įrenginius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1999-03-23 iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centro perėmė Visasąjunginės savanoriškos sporto draugijos ,,Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinės tarybos 551 bylą: 536 bylos buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1, 15 bylų – į apyrašą Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-645 yra 2 apyrašai, 551 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1947 m., 1954–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

Fonde yra Lietuvos TSR darbo rezervų valdybos 1947 m. byla, kuri turi būti perkelta į Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto fondą Nr. R-539.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ,,Darbo rezervų“ Centro tarybos prezidiumo įsakymai ir nutarimai, Lietuvos respublikinės tarybos prezidiumo nutarimai, Respublikinės tarybos pirmininko įsakymai, darbo planai, veiklos ataskaitos, Tarybos plenumų protokolai, nutarimai, dalyvių sąrašai, ,,Darbo rezervų“ ataskaitinių-rinkiminių konferencijų dokumentai, sporto mokyklų veiklos, trenerių darbo ataskaitos, Tarybos, profesinių mokyklų statistikos ataskaitos, spartakiadų, kitų varžybų dokumentai: nuostatai, protokolai, nutarimai, paraiškos, suvestinės lentelės, susirašinėjimo profesinių mokyklų sporto kolektyvų veiklos, sportininkų parengimo, sportinių delegacijų vykimo į užsienį, sporto objektų statybos ir kitais klausimais dokumentai, vykstančių į užsienį sportininkų ir trenerių anketos, etatų sąrašai, sąmatos, metiniai balansai.

Sporto draugijos ,,Gintaras“ Respublikinės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, pirmininko įsakymai, susirašinėjimo sportininkų, trenerių parengimo, varžybų organizavimo, personalo klausimais dokumentai.

Lietuvos respublikinio sporto klubo ,,Gintaras“ ir jo padalinių įstatai, klubo kolektyvo susirinkimų, konferencijų, valdybos posėdžių protokolai, klubo pirmininko įsakymai, susirašinėjimo varžybų organizavimo klausimais dokumentai, etatų sąrašai, finansiniai planai, balansai, klubo likvidacinis balansas.

Lietuvos TSR darbo rezervų valdybos 1947 m. išlaidų sąmata, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 536 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947 m., 1954–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Profsąjungos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų protokolai, nutarimai, pranešimai, komiteto darbo planai, sąmatos, finansinės ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1982–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-539, ap. 1, b. 4, l. 5, 9.

[2] LCVA. F. R-645, ap. 1, b. 113, l. 117, 118, 89.

[3] LCVA. F. R-645, ap. 1, b. 516, l. 4-6; b. 510, l. 67.

[4] LCVA. F. R-645, ap. 1, b. 528, l. 84, 130, 131, 140-142; b. 527, l. 22.

[5] LCVA. F. R-645, ap. 1, b. 528, l. 1-3.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 13:49