O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-705 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SĄJUNGINĖS PROFSĄJUNGŲ SAVANORIŠKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DRAUGIJOS LIETUVOS ,,ŽALGIRIO“ RESPUBLIKINĖS TARYBOS

FONDĄ NR. R-705

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Centro taryba (1944 m. kovo mėn.–1973-02-12)

Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Centro taryba (1973-02-13–1982-02-25)

Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinė taryba (1982-02-26–1987 m. gegužės mėn.)

2. Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Kolūkietis“ Respublikinė taryba (1951-05-16–1956-07-17)

Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Centro taryba (1956-07-18–1973-06-25)

Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Centro taryba (1973-06-26–1982-03-22)

Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Respublikinė taryba (1982-03-23–1987-06-16)

3. Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinė taryba (1987 m. gegužės mėn.–1990-04-18)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Laisvanoriška sporto draugija ,,Žalgiris“ įsteigta 1944-03-16 Maskvoje. 1944 m. liepos mėn. draugija persikėlė į Vilnių.[1] Draugijai vadovavo Centro taryba. Sporto draugija ,,Žalgiris“ veikė prie Lietuvos TSR profesinių sąjungų tarybos.

1949-06-24, 1952-04-09, 1954-12-29, 1962-04-27 buvo patvirtinti Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ įstatai.[2]

Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ X konferencijos 1973-02-13 nutarimu buvo papildyti ,,Žalgirio“ draugijos įstatai ir draugija pavadinta Savanoriška sporto draugija ,,Žalgiris“.[3] Draugijai vadovavo Centro taryba.

Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ XII respublikinėje ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje 1982-02-26 buvo išrinkta Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinė taryba.[4]

,,Žalgirio“ sporto draugijos Centro (vėliau Respublikinė) taryba buvo pavaldi Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai ir Visasąjunginei profsąjungų savanoriškų sporto draugijų tarybai. Draugijos veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas.

Vadovaujantis Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos prezidiumo 1987-05-06 nutarimu, protokolas Nr. 4-9, Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinė taryba buvo įpareigota perduoti Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinei tarybai pinigines lėšas, etatus, sporto įrenginius, inventorių.[5] Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinė taryba veiklą baigė 1987 m. gegužės mėn.

2. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP(b) Centro Komiteto 1951-05-16 nutarimu Nr. 421 buvo įsteigta Laisvanoriška sporto draugija ,,Kolūkietis“ ir patvirtinti jos įstatai. Draugijai vadovavo Respublikinė taryba.

Draugijos veiklai vadovavo Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[6]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-07-15 nutarimu Nr. 479 patvirtinus Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Kolūkietis“ įstatus, ,,Kolūkiečio“ veiklai vadovavo Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija ir Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[7]

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-07-18 nutarimu Nr. 346 Laisvanoriška sporto draugija ,,Kolūkietis“ buvo likviduota. Vietoje jos įsteigta Laisvanoriška sporto draugija ,,Nemunas“. Sporto draugijai ,,Nemunas“ buvo perduoti ,,Kolūkiečiui“ priklausę kolūkių sporto kolektyvai bei Laisvanoriškai sporto draugijai ,,Žalgiris“ priklausę tarybinių ūkių, MTS, vartotojų kooperacijos, rajonų centrų sporto kolektyvai.[8]

,,Nemuno“ draugijai vadovavo Centro taryba. Draugijos veiklai vadovavo Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-06-27 nutarimu Nr. 270 Laisvanoriška sporto draugija ,,Nemunas“ buvo perduota Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos žinion.[9]

Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos Prezidiumo 1973-06-26 nutarimu, protokolas Nr. 24, Laisvanoriška sporto draugija ,,Nemunas“ buvo pavadinta Savanoriška sporto draugija ,,Nemunas“.[10]Draugijai vadovavo Centro taryba.

Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos 1982-03-23 nutarimu Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Centro taryba pavadinta Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Respublikine taryba.[11]

Vadovaujantis Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos prezidiumo 1987-05-06 nutarimu, protokolas Nr. 4-9, Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Respublikine taryba 1987-06-16 perdavė Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinei tarybai pinigines lėšas, etatus, sporto įrenginius, inventorių.[12]

3. Vadovaujantis Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos prezidiumo 1987-05-06 nutarimu, protokolas Nr. 4-6, buvo įsteigta Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinė taryba, panaikinus ,,Žalgirio“ ir ,,Nemuno“ sporto draugijų Respublikines tarybas. Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinės tarybos pirmininkas pareigas pradėjo eiti 1987-05-06.[13]

Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinė taryba 1990-04-18 veiklą nutraukė.[14]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Centro taryba, vėliau Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Centro taryba, Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinė taryba vadovavo draugijos veiklai, rūpinosi kūno kultūros vystymu, sportininkų parengimu, draugijos materialine baze.

,,Žalgirio“ sporto draugija buvo masinė visuomeninė sporto organizacija, jungusi sportuojančius profsąjungų narius bei jų šeimas. Draugija steigė savo skyrius įmonėse bei įstaigose, sporto klubus, vaikų ir jaunių sporto mokyklas, ruošė sportininkus dalyvauti respublikinėse, sąjunginėse bei tarptautinėse sporto varžybose, organizavo sporto varžybas, turistinius žygius bei kitas sporto šventes ir sveikatingumo renginius, komplekso ,,Pasiruošęs darbui ir TSRS gynybai“ normų laikymą, teikė paramą bendrojo lavinimo ir profesinėms technikos mokykloms, pionierių stovykloms, kaimo kūno kultūros kolektyvams,

Draugija kultivavo krepšinį, futbolą, tinklinį, lengvąją atletiką, akademinį irklavimą, plaukimą, buriavimą, boksą, stalo tenisą ir kitas sporto šakas. Draugija turėjo stadionus, sporto sales, teniso kortus, baseinus, irklavimo bazes, jachtklubus, šaudyklas ir kitus sporto įrenginius.

2. Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Kolūkietis“ Respublikinė taryba, vėliau Laisvanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Centro taryba, Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Centro taryba, Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Respublikinė taryba vadovavo draugijos veiklai, propagavo kaimo gyventojų tarpe kūno kultūrą ir sportą, rūpinosi sportininkų parengimu, draugijos materialine baze, organizavo sporto renginius, varžybas.

Draugija steigė rajonuose savo skyrius, sporto klubus, vaikų ir jaunių sporto mokyklas, turėjo stadionus, irklavimo bazes, jachtklubą, kitus sporto įrenginius. Draugija kultivavo tinklinį, krepšinį, boksą, imtynes, lengvąją atletiką, dviračių sportą, jojimą, stalo tenisą, buriavimą, sportinę žūklę, turizmą ir kitas sporto šakas.

3. Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinės tarybos uždavinys buvo plėsti masinę kūno kultūrą, kelti sportininkų meistriškumą, rūpintis sporto įrenginių statyba ir panaudojimu, teikti mokamas paslaugas.

Draugija steigė savo skyrius įmonėse bei įstaigose, sporto klubus, vaikų ir jaunių sporto mokyklas, apmokamas abonementines grupes, ruošė sportininkus dalyvauti respublikinėse, sąjunginėse bei tarptautinėse sporto varžybose. Draugijai priklausė stadionai, sporto salės, baseinai, irklavimo bazės, jachtklubai ir kiti sporto įrenginiai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2001-11-20 iš Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ perėmė Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinės tarybos 1710 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1, bei 124 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 3.

2001-12-04 LCVA iš Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinės tarybos perėmė Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Respublikinės tarybos 1701 bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-705 yra 3 apyrašai, 3535 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Savanoriškos sporto draugijos ,,Žalgiris“ Respublikinės tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sporto draugijos ,,Žalgiris“ įstatai, Respublikinės profsąjungų tarybos nutarimai, draugijos tarybos nutarimai, potvarkiai, prezidiumo posėdžių ir plenumų protokolai, tarybos biuro posėdžių nutarimai, draugijos respublikinių konferencijų, vietinių tarybų ir sporto kolektyvų konferencijų, vietinių tarybų posėdžių protokolai ir nutarimai,

tarybos ir vietinių tarybų, sporto kolektyvų, vaikų sporto mokyklų darbo planai, veiklos ir statistikos ataskaitos, sporto kolektyvų, mokyklų patikrinimo aktai, sporto draugijos ,,Spartakas“ kolektyvų perdavimo ,,Žalgirio“ draugijai aktai, vaikų sporto mokyklų ir vasaros sporto sveikatingumo stovyklų veiklos dokumentai,

varžybų dokumentai: nuostatai, protokolai, rezultatų rodikliai, dalyvių sąrašai, ,,Žalgirio“ draugijos 20-mečio minėjimo dokumentai,

susirašinėjimo sporto kolektyvų, vaikų sporto mokyklų veiklos, sportininkų parengimo, apdovanojimo, varžybų organizavimo, sporto įrenginių statybos, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

darbuotojų, sportininkų apdovanojimo dokumentai: įsakymai, sąrašai, charakteristikos, sporto meistrų, sportininkų, teisėjų sąrašai, vykstančių į užsienį sportininkų charakteristikos, sąrašai, grupių vadovų ataskaitos, tarybos ir pavaldžių organizacijų etatų sąrašai, sąmatos, metiniai balansai, finansų ataskaitos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1710 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Savanoriškos sporto draugijos ,,Nemunas“ Respublikinės tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių organizacijų tvarkomieji dokumentai, sporto draugijos ,,Kolūkietis“ įstatai, steigimo dokumentai, sporto draugijos ,,Nemunas“ kolektyvų organizavimo protokolai ir nutarimai, draugijai ,,Nemunas“ perduotų ,,Žalgirio“ kolektyvų sąrašai, draugijos ,,Nemunas“ perdavimo Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinei tarybai aktas, draugijos ,,Nemunas“ ataskaitinių-rinkiminių konferencijų protokolai, nutarimai, tarybos prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, potvarkiai, plenumų protokolai, biuro posėdžių protokolai ir nutarimai, tarybos pirmininko įsakymai ir potvarkiai, darbo planai, tarybos ir vietinių sporto kolektyvų veiklos ir statistikos ataskaitos, trenerių darbo planai ir ataskaitos, pažymos apie tarybos, rajonų tarybų, sporto kolektyvų veiklą,

varžybų dokumentai: nuostatai, protokolai, ataskaitos, rezultatų rodikliai, apdovanojimo diplomai ir garbės raštai,

susirašinėjimo sportinio darbo organizavimo, sporto įrenginių statybos, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

apdovanotų darbuotojų, sportininkų sąrašai ir charakteristikos, etatų sąrašai, sąmatos, finansinės ataskaitos, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 1701 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1951–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos ,,Žalgirio“ Respublikinės tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti draugijos suvažiavimo protokolai ir nutarimai, tarybos prezidiumo posėdžių, plenumų protokolai ir nutarimai, biuro posėdžių protokolai ir nutarimai, tarybos pirmininko potvarkiai, statistikos ataskaitos, sporto varžybų nuostatai, protokolai, rezultatai, Vilniaus centrinio stadiono, sporto salės Kaune projektavimo dokumentai, etatų sąrašai, biudžeto sąmatos, metinės biudžeto įvykdymo ataskaitos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 124 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1987–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). Fondo Nr. R-705 byla, l.  http://www.lsdzalgiris.lt/id-apie_mus.html

[2] LCVA. F. R-982, ap. 1, b. 328, l. 5. F. R-705, ap. 1, b. 7, l. 6; b. 8; b. 33, l. 212; b. 317, l. 212.

[3] LCVA. F. R-705, ap. 1, b. 654, l. 3, 4, 117, 126, 127.

[4] LCVA. F. R-705, ap. 1, b. 1302.

[5] LCVA. Fondo Nr. R-705 byla, l. 32.

[6] LCVA. F. R-705, ap. 2, b. 1a, l. 134-155.

[7] LCVA. F. R-982, ap. 1, b. 425, l. 248-261.

[8] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 400, l. 357-370.

[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 854, l. 55, 56.

[10] LCVA. F. R-705, ap. 2, b. 802, l. 137. Fondo Nr. R-705 byla, l. 26.

[11] LCVA. Fondo Nr. R-705 byla, l. 26.

[12] LCVA. F. R-705, ap. 2, b. 1678. Fondo Nr. R-705 byla, l. 27.

[13] LCVA. F. R-705, ap. 3, b. 3, l. 6.

[14] LCVA. Fondo Nr. R-705 byla, l. 40, 43.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:00