O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-78 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS LENINO ORDINO FIZKULTŪROS-SPORTO DRAUGIJOS ,,DINAMO“ LIETUVOS RESPUBLIKINĖS TARYBOS

FONDĄ NR. R-78

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto draugijos ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinė taryba (1940-09-22–1941 m. birželio mėn., 1944-08-23–1991-04-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisaro 1940-09-22 įsakymu Nr. 10 ir 1941-01-15 įsakymu Nr. 004 buvo sudaryta Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto draugijos ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinė taryba.[1]

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinės tarybos veikla nutruko.

Vadovaujantis TSRS vidaus reikalų liaudies komisaro 1944-08-05 įsakymu Nr. 359, Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisaro 1944-08-23 įsakymu buvo atnaujinta Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto draugijos ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinės tarybos veikla.[2]

Dokumentuose dar vartojamas Visasąjunginės fizkultūrinės-sporto Lenino ordino draugijos ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinės tarybos pavadinimas.

,,Dinamo“ Lietuvos respublikinė taryba buvo pavaldi Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto draugijos ,,Dinamo“ Centro tarybai, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijai. Tarybos veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas.

Lietuvos vidaus reikalų ministro 1991-04-26 įsakymu Nr. 133 įkūrus Vidaus reikalų ministerijos sporto sąjungą ,,Dinamo“, Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto draugijos ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinė taryba veiklą baigė.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto Lietuvos respublikinė taryba vadovavo ,,Dinamo“ draugijos veiklai, rūpinosi draugijos materialine baze, sportininkų, trenerių parengimu, organizavo sporto renginius, varžybas.

,,Dinamo“ draugija vienijo sportuojančius saugumo komiteto ir vidaus reikalų sistemos darbuotojus bei jų šeimų narius. Draugija steigė sporto kolektyvus, klubus, vaikų ir jaunių sporto mokyklas, ruošė sportininkus dalyvauti respublikinėse, sąjunginėse bei tarptautinėse sporto varžybose, sporto normatyvus įvykdžiusiesiems įteikdavo ženklą ,,Pasiruošęs darbui ir TSRS gynybai“.

Draugijos nariai kultivavo lengvąją atletiką, biatloną, dviračių sportą, gimnastiką, akademinį irklavimą, plaukimą, šaudymą, imtynes ir kitas sporto šakas. Draugijai priklausė eksperimentinis sporto gaminių fabrikas Kaune, stadionai, lengvosios atletikos maniežas, šaudyklos, irklavimo bazės ir kiti sporto įrenginiai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinės tarybos fondas įrašytas 1954-10-10. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1955-09-25 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 15 bylų.

1958 m. buvo atrinkta naikinti 190 ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinės tarybos  bylų.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-12-05 iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo centro perėmė 540 Lietuvos TSR ,,Dinamo“ sporto draugijos Respublikinės tarybos  bylų, įrašytų į apyrašą 1, bei 45 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 2.

Buvęs apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 1a.

Iš viso fonde Nr. R-78 yra 3 apyrašai, 600 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisarų, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro įsakymai, ,,Dinamo“ draugijos Centro tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, Tarybos prezidiumo nutarimai, posėdžių protokolai, Tarybos plenumų nutarimai ir protokolai, ,,Dinamo“ draugijos ataskaitinių-rinkiminių konferencijų dokumentai, Tarybos įsakymai, Tarybos prezidiumo metodinio organizacinio komiteto nutarimai, protokolai, pažymos, veiklos planai, draugijos istorijos apybraižos, pažymos apie pirmuosius draugijos sportininkus, sporto šakų vystymąsi, Tarybos veiklos planai ir ataskaitos, dalyvavimo tarptautinėse, sąjunginėse, respublikinėse varžybose ataskaitos, kolektyvo ,,Jaunasis dinamietis“, fizkultūros-medicinos dispanserio veiklos ataskaitos, sporto kolektyvų veiklos patikrinimo pažymos, susirašinėjimo su Centro taryba veiklos klausimais dokumentai, statistikos ataskaitos apie personalą, metiniai balansai, biudžeto projektai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 540 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Prekybos-pramonės skyriaus veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti darbo stažo nustatymo komisijos posėdžių protokolai, prekybos įmonių biudžeto balansai, prekybos planai, darbuotojų atlyginimo normos, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1954 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ,,Dinamo“ Lietuvos respublikinės tarybos, jai pavaldžių įstaigų ir sporto kolektyvų veiklos ir statistikos ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 45 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-982, ap. 3, b. 48. F. R-78, ap. 1, b. 133, l. 143.

[2] LCVA. F. R-78, ap. 1, b. 1; b. 133, l. 145, 219; b. 135, l. 1.

[3] LCVA. Fondo Nr. R-78 byla, l. 19.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:42