O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-843 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE LIETUVOS LIAUDIES PAGALBOS SĄJUNGOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-843

2010-07-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyrius (1940-08-17–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyrius įsisteigė 1940-08-17.[1]

Sąjungos Vilniaus skyrius buvo pavaldus Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos centro valdybai, buvo Tarptautinės organizacijos revoliucijos kovotojams remti (MOPR) narys. Skyrių valdė valdyba, revizijos komisija.

Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyriaus veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyrius organizavo sąjungos kuopeles, vadovavo jų veiklai, rinko lėšas politiniams kaliniams, emigrantams ir jų šeimoms remti, globojo buvusius politinius kalinius, rūpinosi sąjungos narių kultūriniu gyvenimu, propagavo komunistinę ideologiją.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-11-17 buvo įrašytos Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos (MOPR’o) Vilniaus skyriaus 35 neaprašytos bylos ir 0,5 kg pabirų dokumentų.

1952-09-09 buvo sudarytas Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyriaus fondo Nr. R-843 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 77 apskaitos vienetai.

1966 m., 1967 m., 1978 m., 1979 m. į apyrašą papildomai įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-843 yra 1 apyrašas, 121 apskaitos vienetas.

Fonde yra MOPR’o Viazmos apskrities ir miesto komiteto 1929 m. veiklos dokumentų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 m., 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, Vilniaus rajono kuopoms veiklos instrukcija, pranešimai apie MOPR’o istoriją, veiklą, tikslus, Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyriaus įsisteigimą ir veiklą, žemės ūkio darbininkų profsąjungos veiklą, Vilniaus skyriaus valdybos posėdžių protokolai, sąjungos kuopelių susirinkimų protokolai, pranešimai apie įsteigtų kuopelių registraciją, pirminių organizacijų veiklos stebėjimo bylos, Vilniaus skyriaus veiklos revizijos aktai, turto, dokumentų iš labdaros organizacijų perėmimo aktai, susirašinėjimo sąjungos pirminių organizacijų steigimo, veiklos, politinių kalinių globos klausimais dokumentai, statistikos žinios apie narius, komitetų ir kuopelių, narių, buvusių politinių kalinių, aukojusių asmenų sąrašai, narių įskaitos lapai, pažymėjimai, prašymai priimti į sąjungą, nario mokesčio žiniaraščiai, išlaidų sąmatos, skyriaus leidinys ,,Raudonoji dirva“, straipsniai sienlaikraščiams.

Yra MOPR’o Viazmos apskrities ir miesto komiteto 1929 m. veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 m., 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-843, ap. 1, b. 82, l. 1; b. 79, l. 21, 27.
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:39