O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-848 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AVIACINEI IR CHEMINEI GYNYBAI REMTI DRAUGIJOS (OSOAVIACHIM) CENTRO TARYBOS FONDĄ NR. R-848

2010-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos (OSOAVIACHIM) Centro taryba (Центральный совет Общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) Литовской ССР) (1941-03-19–1941 m. birželio mėn.; 1944-04-01–1948-05-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuras 1941-03-19 posėdyje įsteigė TSRS draugijų gynybai ir aviacinei-cheminei statybai remti sąjungos (OSOAVIACHIM SSSR) teritorinį padalinį Lietuvos TSR. Buvo sudaryta Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos (OSOAVIACHIM) Centro taryba.[1]

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos (OSOAVIACHIM) Centro tarybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

TSRS draugijų gynybai ir aviacinei-cheminei statybai remti sąjungos (OSOAVIACHIM SSSR) Centro tarybos 1944-04-01 įsakymu Nr. 109 buvo paskirtas Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Centro tarybos pirmininkas.[2] Lietuvos TSR OSOAVIACHIM atkūrė veiklą ir nuo 1944 m. rugpjūčio mėn. pradėjo dirbti Vilniuje.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-05-06 nutarimu Nr. 275 „Dėl OSOAVIACHIMO padalijimo“ Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugija buvo suskirstyta į tris savanoriškas draugijas: Savanorišką draugiją armijai remti (DOSARM), Savanorišką draugiją aviacijai remti (DOSAV), Savanorišką draugiją kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT).[4] OSOAVIACHIM Centro taryba veiklą baigė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugija (OSOAVIACHIM) buvo atsakinga už karinių, karo technikos ir aviacijos žinių propagandą ir skleidimą draugijos narių ir gyventojų tarpe, organizavo jaunuolių ir atsargos karo prievolininkų karinį apmokymą, ruošė draugijos narius tarnybai kariuomenėje bei gyventojus priešlėktuvinei ir cheminei gynybai.

OSOAVIACHIM Centro taryba vadovavo draugijos veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1949 m. iš Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Centro tarybos perėmė 352 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2s.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-09-16 ir 1966-12-12 iš Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Respublikinio komiteto perėmė 57 Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos Centro tarybos bylas, įrašytas apyrašo Nr. 1 tęsinyje ir apyraše Nr. 4s.

1976-12-09 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

1994-04-29 apyrašai Nr. 2s ir Nr. 4s peršifruoti į apyrašus Nr. 2 ir Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-848 yra 3 apyrašai, 410 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1948 m. Dokumentai rusų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS OSOAVIACHIMO Centro tarybos tvarkomieji dokumentai, Centro tarybos Prezidiumo posėdžių protokolai, Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR OSOAVIACHIMO Centro tarybos pirmininko įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos TSR OSOAVIACHIMO turto priėmimo-perdavimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos TSR OSOAVIACHIMO apskričių ir miestų tarybų darbo ataskaitos, Lietuvos TSR teritorijos išminavimo dokumentai, išlaidų orderiai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1948 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS OSOAVIACHIMO Centro tarybos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos TSR OSOAVIACHIMO darbuotojų asmens bylos, atestacijos ir apdovanojimų dokumentai, Lietuvos TSR teritorijos išminavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas. Darbuotojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 172 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS OSOAVIACHIMO Centro tarybos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, Lietuvos TSR OSOAVIACHIMO Centro tarybos pirmininko įsakymai veiklos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1948 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos ypatingasis archyvas. F. 1771, ap. 2, b. 75, l. 11.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-848, ap. 1, b. 170, l. 1.
[3] LCVA. F.R-848, ap. 1, b. 2, l. 1.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 119, l. 121.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:37