O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-978 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIO IR TERITORINIŲ SAVITARPINĖS PAGALBOS KOMITETŲ FONDĄ NR. R-978

2007-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vyriausioji valdyba (1941 m. liepos mėn.–1941-11-03)

Vyriausias savitarpinės pagalbos komitetas (Hauptkomitee des Selbsthilfewerkes. Kauen) (1941-11-04–1944 m.)

2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kėdainių skyrius (1941 m. liepos mėn.–1941-11-03)

Kėdainių miesto savitarpinės pagalbos komitetas (1941-11-04–1944 m.)

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus skyrius (1941 m. liepos mėn.–1941-11-03)

Vilniaus apskrities savitarpinės pagalbos komitetas (1941-11-04–1944 m.)

4. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Zarasų skyrius (1941 m. liepos mėn.–1941-11-03)

Zarasų apskrities savitarpinės pagalbos komitetas (1941-11-04–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija atkūrė veiklą, nenustatyta.

Generalinio komisaro Kaune 1941-10-15 raštu Nr.1175-41 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija pavadinta Savitarpinės pagalbos organizacija.[1]

Generalinis komisaras Kaune 1941-11-04 patvirtino Savitarpinės pagalbos organizacijos nuostatus.[2]

Savitarpinės pagalbos organizacijai vadovavo Vyriausias savitarpinės pagalbos komitetas, o apskrityse, miestuose ir valsčiuose - apskričių, miestų bei valsčių savitarpinės pagalbos komitetai.[3]

Savitarpinės pagalbos organizacijos veiklą kontroliavo Pirmasis generalinis tarėjas.

Tikslios datos, kada 1941 m. liepos mėn. pradėjo veikti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vyriausioji valdyba, draugijos Kėdainių, Vilniaus ir Zarasų skyriai nenustatytos.

1. Vyriausias savitarpinės pagalbos komitetas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vyriausioji valdyba nuo 1941-11-04 pavadinta Vyriausiu savitarpinės pagalbos komitetu.

Vyriausiam savitarpinės pagalbos komitetui buvo pavaldžios Socialinės globos skyriaus ir Sanitarinės (vėliau - sveikatos) globos skyriaus valdybos ir  apskričių, miestų bei valsčių savitarpinės pagalbos komitetai.

Pirmojo generalinio tarėjo 1942-02-02 raštu Nr. 101 buvo patvirtinti Vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto nariai.[4]

2. Kėdainių miesto savitarpinės pagalbos komitetas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kėdainių skyrius nuo 1941-11-04 pavadintas Kėdainių miesto savitarpinės pagalbos komitetu.

3. Vilniaus apskrities savitarpinės pagalbos komitetas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus skyrius nuo 1941-11-04 pavadintas Vilniaus apskrities savitarpinės pagalbos komitetu. Darbo ir socialinių reikalų generalinis tarėjas 1941-11-25 patvirtino Vilniaus apskrities savitarpinės pagalbos komiteto narius.[5]

4. Zarasų apskrities savitarpinės pagalbos komitetas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Zarasų skyrius nuo 1941-11-04 pavadintas Zarasų apskrities savitarpinės pagalbos komitetu. Panevėžio apygardos komisaras 1941-12-11 raštu Nr.KL/V patvirtino Zarasų apskrities savitarpinės pagalbos komiteto narius.[6]

Tikslios datos, kada 1944 m. Vyriausias, Kėdainių miesto, Vilniaus ir Zarasų apskričių savitarpinės pagalbos komitetai baigė veiklą, nenustatytos.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Savitarpinės pagalbos organizacija šelpė asmenis, steigė nakvynės namus, viešąsias virtuves, rinko aukas, rūpinosi asmenų gydymu, sanitariniu švietimu, organizavo sanitarinio bei priešcheminės - priešlėktuvinės apsaugos personalo rengimo kursus, donorų paiešką, rinko žinias apie dingusius asmenis ir kt.

1. Vyriausias savitarpinės pagalbos komitetas vadovavo Socialinės globos skyriaus valdybos ir Sanitarinės (vėliau-sveikatos) globos skyriaus valdybos, apskričių, miestų ir valsčių savitarpinės pagalbos komitetų veiklai ir ją kontroliavo.

2 - 4. Kėdainių miesto, Vilniaus ir Zarasų apskričių savitarpinės pagalbos komitetai vadovavo savitarpinės pagalbos darbui Kėdainių mieste bei Vilniaus ir Zarasų apskrityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 31 Vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto bylą, įrašytą fondo Nr. 490 apyraše Nr. 1.

1952-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinio archyvo perėmė 27 Zarasų apskrities savitarpinės pagalbos komiteto bylas, įrašytas fondo Nr. 1109 apyraše Nr. 1.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė 263 Vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto bylas, įrašytas fondo Nr. 490 apyraše Nr. 2.

1966-03-17 fondai Nr. 490 ir Nr. 1109 buvo sujungti ir sudarytas Vyriausio, apskričių ir valsčių savitarpinės pagalbos komitetų jungtinis fondas Nr. R-978: fondo Nr. 490 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 peršifruoti į fondo Nr. R-978 apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2, o fondo Nr. 1109 apyrašas Nr. 1 – fondo Nr. R-978 į apyrašą Nr. 3. Archyve rasti Vilniaus apskrities ir Kėdainių miesto savitarpinės pagalbos komitetų netvarkyti dokumentai buvo sutvarkyti ir sudarytos 9 bylos: 1 byla įrašyta į apyrašą Nr. 2, 7 bylos – į sudarytą naują apyrašą Nr. 4, 1 byla – į naują apyrašą Nr. 5.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Vyriausias ir teritoriniai savitarpinės pagalbos komitetai“.

1967 m., 1969 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-978 yra 5 apyrašai, 334 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vyriausio komiteto tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, aukų lapai, piliečių prašymai dėl sūnų grąžinimo iš belaisvių stovyklos, tarnautojų sąrašai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Savitarpinės pagalbos organizacijos nuostatai ir statutas, vokiečių civilinės administracijos bei vyriausio komiteto tvarkomieji dokumentai, komiteto pirmininko 1943 m. veiklos įsakymai, vyriausio, apskričių ir miestų savitarpinės pagalbos komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, apskričių ir miestų komitetų bei pavaldžių įstaigų darbo patikrinimo aktai, balansai, sąmatos, etatų, tarnautojų ir sanitarinių kursų klausytojų sąrašai, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, žinios apie dingusius per karą asmenis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 264 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Zarasų apskrities savitarpinės pagalbos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto tvarkomieji dokumentai, komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, sąmatos, šelpiamųjų asmenų sąrašai, aukų lapai, lietuvių karių registracijos anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vilniaus apskrities savitarpinės pagalbos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, aukų lapai, piliečių prašymai pašalpai gauti ir pašalpų išmokėjimo orderiai, lietuvių karių šeimų, gyvenančių Vilniuje, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kėdainių miesto savitarpinės pagalbos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vyriausio savitarpinės pagalbos komiteto tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, aukų lapai bei aukotojų sąrašai.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-346, ap. 1, b. 2, l. 160, 174.
[2] LCVA. F.R-978, ap. 1, b. 1, l. 44-46.
[3] LCVA. F.R-978, ap. 2, b. 264, l. 7.
[4] LCVA. F. R-978, ap. 4, b. 1. 101.
[5] LCVA. F.R-978, ap. 4, b. 1. 120.
[6] LCVA. F.R-978, ap. 3, b. 7, l. 23.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:29