O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-998 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS BIOCHEMIKŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-998

2011-09-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyrius (1960-10-26–1989-10-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos respublikinės biochemikų draugijos 1960-10-26 steigiamajame susirinkime buvo nutarta steigti Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyrių. Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumas 1961-09-07 nutarimu Nr. 197 pritarė Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyriaus steigimui. Draugija veikė prie LTSR MA Botanikos instituto. Draugija savo veikloje vadovavosi Visasąjunginės biochemikų draugijos įstatais. Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos biochemikų draugija.

1967 m. įsteigus LTSR MA Biochemijos institutą, LTSR MA prezidiumo 1967-02-15 nutarimu Nr. 93 Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyrius priskirtas prie Biochemijos instituto.[1]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos valdyba ir revizijos komisija.

Lietuvos biochemikų draugijos 1989-10-19 visuotiniame narių susirinkime nutarta atsiskirti nuo Visasąjunginės biochemikų draugijos ir įkurti savarankišką Lietuvos biochemikų draugiją. Susirinkime buvo priimti savarankiškos draugijos įstatai,[2] kurie patvirtinti Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 1990-02-23 nutarimu Nr. 72.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyrius vienijo mokslo darbuotojus, dirbusius įvairiose biochemijos mokslo srityse. Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo supažindinti biochemijos mokslo darbuotojus su pasaulio biochemijos mokslo pasiekimais, aktyviai dalyvauti svarbių problemų sprendime, populiarinti naujausius biochemijos mokslinius ir praktinius pasiekimus, vystyti ryšius su užsienio mokslininkais. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-08-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 66 Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 18 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-998.

Iš viso fonde Nr. R-998 yra 1 apyrašas, 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių susirinkimų bei valdybos posėdžių protokolai, Tarptautinės biochemikų sąjungos įstatai, draugijos veiklos planai ir ataskaitos, draugijos narių individualios ataskaitos, suvažiavimų, konferencijų dokumentai, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais, draugijos narių dalyvavimo tarptautiniuose biochemikų kongresuose bei pasitarimuose klausimais dokumentai, draugijos veiklos patikrinimo aktai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-998, ap. 1, b. 1, l. 1, 20, 30.
[2] Lietuvos biochemikų draugijos 50 metų kelias. Datos, įvykiai, žmonės. 2010, Išleido Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
[3] Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 100, ap. 1, b. 6, l. 92.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:31