O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-999 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR GEOGRAFŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. R-999

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR geografinė draugija (1957-03-22–1976-07-15)

Lietuvos TSR geografų draugija (1976-07-16–1989-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1955-06-15 nutarimu Nr. 296 „Dėl Lietuvos TSR geografų draugijos – TSRS geografų draugijos filialo organizavimo“ Lietuvos TSR geografinės draugijos 1957-03-22 steigiamajame susirinkime buvo įsteigta Lietuvos TSR geografinė draugija, kuri buvo TSRS geografinės draugijos filialas. Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos TSR geografų draugija.

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1957-11-05 nutarime Nr. 177 nurodyta, kad Lietuvos TSR geografų draugija veikia prie LTSR MA Geologijos ir geografijos instituto.[1] Savo veikloje draugija vadovavosi TSRS geografinės draugijos įstatais.

Draugiją valdė draugijos narių suvažiavimas, draugijos Mokslinė taryba ir revizijos komisija.

LTSR MA prezidiumo 1976-07-16 nutarimu Nr. 207 patvirtinti Lietuvos TSR geografų draugijos nuostatai.[2] Draugija veikė prie LTSR MA Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyriaus.

Draugiją valdė draugijos suvažiavimas, draugijos Mokslinė taryba ir revizijos komisija.

LTSR MA prezidiumo 1989-09-11 nutarimu Nr. 282 patvirtinti Lietuvos geografų draugijos įstatai.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pagrindiniai Lietuvos TSR geografinės draugijos, Lietuvos TSR geografų draugijos uždaviniai buvo organizuoti geografijos ir kraštotyros mokslų, švietimo ir jai artimų gamybinių organizacijų bendradarbiavimą, vystyti geografijos mokslą, padėti įstaigoms ir organizacijoms koordinuoti mokslinio tyrimo darbus geografijos srityje, organizuoti draugijos narių kvalifikacijos kėlimą, jų mokslinių darbų ar išradimų įdiegimą į gamybą, tarpininkauti, tobulinti geografinių disciplinų dėstymą vidurinėse, specialiosiose bei aukštosiose mokyklose, populiarinti ir propaguoti naujausius geografijos mokslo pasiekimus, remti priemones, skirtas gamtos apsaugai sustiprinti ir gamtos paminklams išsaugoti, padėti derinti, tvarkyti ir vienodinti geografinius pavadinimus ir kitą geografinę terminologiją, organizuoti Geografų draugijos skyrius įvairiuose respublikos miestuose, steigti sekcijas geografijos sričių klausimams nagrinėti, šaukti respublikinius geografų suvažiavimus, konferencijas ir pasitarimus, leisti draugijos leidinį „Geografinis metraštis“, sekcijų leidinius bei mokslinę populiarią literatūrą, organizuoti mokslines pažintines išvykas ir ekskursijas, paskaitas, parodas, konkursus, padėti draugijos nariams spręsti mokslines problemas, recenzuoti bei pristatyti spaudai jų darbus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2011-08-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 50 Lietuvos TSR geografų draugijos fondo Nr. 19 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-999.

Iš viso fonde Nr. R-999 yra 1 apyrašas, 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, draugijos Mokslinės tarybos, sekcijų, draugijos revizijos komisijos posėdžių protokolai, TSRS geografinės draugijos įstatai, draugijos ir jos sekcijų veiklos planai ir ataskaitos, draugijos ir jos sekcijų steigimo dokumentai, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-999, ap. 1, b. 1, l. 53, b. 2, l. 15.

[2] Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 1543, l. 171.

[3] LMA. F. 1, ap. 2, b. 2119, l. 207.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:32