O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1070 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

5-OSIOS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VILNIUJE APSKRITIES ŽEMĖS RŪŠIAVIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 1070

2009-06-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisija (5 Urząd Skarbowy w Wilnie Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna) (1935-07-12–1939 m. rugsėjo mėn. )

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisija įsteigta vadovaujantis finansų ministro 1935-07-12 potvarkiu dėl žemės rūšiavimo žemės mokesčiui nustatyti. Komisiją įsteigė Vilniaus iždo rūmai.[1] Žemės rūšiavimo darbus komisija turėjo pradėti 1935-09-01.[2] 

Komisija veikė Vilniaus-Trakų apskrityje. Komisijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus vaivadijos žemės rūšiavimo komisija ir Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija.[3] 

Komisija savo veikloje vadovavosi 1935-03-26 įstatymu bei finansų ministro 1935-07-12 vykdomuoju potvarkiu apie žemės rūšiavimą žemės mokesčiui nustatyti[4], kitais teisės aktais.

Komisija nutraukė darbą 1939 m. rugsėjo mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

5-osios mokesčių inspekcijos VilniujeAapskrities žemės rūšiavimo komisija vykdė žemės (išskyrus valstybinę) suskirstymą rūšimis žemės mokesčiams apskaičiuoti.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1950 m. sudaryti apyrašai: Nr. 1, į kurį įrašyti 357 saugojimo vienetai, ir Nr. 2, į kurį įrašytas 821 saugojimo vienetas.

Į apskaitos dokumentus 1952-05-21 buvo įrašyti fondo Nr. 1070 2 apyrašai, 1178 apskaitos vienetai.

1994 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1994 m., patikrinus bylų skaičių, nerasti ir nurašyti 494 apskaitos vienetai.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Klasifikacinės žemės įvertinimo komisijos Vilniuje fondas Nr. 1070 pavadintas 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijos fondu.

Iš viso fonde Nr. 1070 yra 2 apyrašai, 686 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotonuotrauka, brėžinys.

5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijos veiklos bylų yra Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos finansų įstaigų fonde Nr. 144.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vilniaus-Trakų apskrities žemės aeronuotraukų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Vilniaus-Trakų apskrities vietovių žemės aeronuotraukos (fotoplanai).

Aeronuotraukos susistemintos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 292 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m. Dokumentų sukūrimo būdas – nuotrauka.

 

Žemės rūšiavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus-Trakų apskrities kaimų žemės rūšiavimo valstybiniam žemės mokesčiui nustatyti dokumentai: pranešimai apie žemės rūšiavimo darbus, susirašinėjimo dokumentai, žemės savininkų sąrašai, žemės planai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 394 apskaitos vienetai.. Dokumentų chronologinės ribos – 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu (toliau - DU MS), 1935, Nr. 21-487.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1935, Nr. 67-422.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 144, ap.14, b. 5, l. 144-149 a.p.
[4] DU MS, 1935, Nr. 11-252 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:41