O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1207 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VAIVADIJOS FINANSŲ-ŽEMĖS ŪKIO REIKALŲ BIURO BALSTOGĖJE IR

VAIVADIJOS ARBITRAŽO KAIMO ŪKIŲ SAVININKŲ BYLOMS BALSTOGĖJE FONDĄ NR. 1207

2005-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biuras Balstogėje (Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo - Rolnych w Białymstoku) (1932-04-01 – 1939-08-01)

2. Vaivadijos arbitražas stambesnių kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje (Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Większych Gospodarstw Wiejskich w Białymstoku) (1933-05-16 – 1934-10-23)

Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje (Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Białymstoku) (1934-10-24 – 1939-07-15)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1.Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biurą Balstogėje (toliau – biuras) 1932-04-01 įsteigė Balstogės vaivada, vadovaudamasis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1932-03-07 nutarimu. Biuras buvo vaivadijos Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto vykdomasis organas. Biuro darbui vadovavo sekretorius, tiesiogiai pavaldus vaivadai, kuris buvo Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto vadovas.[1]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1934-10-24 potvarkiu „Dėl žemės ūkio skolų konversijos ir sutvarkymo“, nuo 1934-10-28 biuras buvo pavaldus Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos Centriniam finansų-žemės ūkio reikalų biurui.[2]

Žemės ūkio ir žemės reformų bei teisingumo ministrų 1939-07-14 potvarkiu biuras nuo 1939-08-01 buvo likviduotas, o jo funkcijos ir dokumentai perduoti Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biurui Vilniuje.[3]

2.Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje (toliau – arbitražas) įsteigtas vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1933-03-28 įstatymu ,,Dėl arbitražų kaimo ūkių savininkų turto byloms steigimo[4]

Arbitražas pradėjo veiklą teisingumo ministrui 1933-05-16 paskyrus arbitražo pirmininką ir pavaduotoją. Paskyrimas buvo suderintas su finansų bei žemės ūkio ir žemės reformų ministrais. Be pirmininko ir pavaduotojo, arbitraže dirbo 14 narių (tarėjų), kuriuos rekomendavo vaivadijos Finansų-žemės ūkio reikalų komitetas.[5]

Arbitražas buvo pavaldus Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos Centriniam finansų-žemės ūkio reikalų biurui. Jo veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ir žemės reformų ministras.[6]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1934-10-24 potvarkiu „Apie žemės ūkio skolų konversiją ir sutvarkymą“ arbitražas pavadintas Vaivadijos arbitražu kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje. Arbitražo pavaldumas nepasikeitė, o jo veiklą prižiūrėjo žemės ūkio ir žemės reformų bei teisingumo ministrai.[7]

Vadovaujantis žemės ūkio ir žemės reformų bei teisingumo ministrų 1939-07-14 potvarkiu, arbitražas nuo 1939-07-15 likviduotas, o jo funkcijas, nebaigtas spręsti bylas, dokumentus ir inventorių perėmė Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto byloms Vilniuje.[8]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biuras Balstogėje. Pagrindinis biuro tikslas buvo padėti ūkininkams įveikti ekonominės krizės pasekmes žemės ūkyje.

Biuras vykdė Centrinio finansų-žemės ūkio reikalų biuro bei vaivadijos Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto nurodymus, informavo ir konsultavo ūkininkus apie valstybės teikiamas paskolas ir jų grąžinimą, tarpininkavo, kad ūkininkams būtų mažinamos palūkanos už paskolas, bendradarbiavo su žemės ūkio įmonėmis, kooperatyvais, padėdamas jiems prisitaikyti prie pasikeitusių ūkininkavimo sąlygų ir mažinti produkcijos gamybos kaštus, padėjo išlaikyti žemės ūkio gamybos ir produkcijos perdirbimo įmones, kontroliavo apskričių finansų-žemės ūkio reikalų biurų ir arbitražų veiklą, organizavo vaivadijos Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto posėdžius, išplėstines konferencijas.

2. Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje sprendė ginčus tarp privačių ūkių, žemės ūkio įmonių, kooperatyvų ir kreditorių dėl įsiskolinimų. Arbitražas galėjo įteisinti privačią žemdirbio ir kreditoriaus sutartį, sustabdyti ūkio arba įmonės varžytynes, skolų mokėjimą išdėstyti 7 metams, o palikimo išmokėjimą giminėms – 12 metų, sumažinti skolos metines palūkanas, sumažinti skolos sumą, jeigu kreditorius imdavo didesnes palūkanas, negu numato įstatymas.[9]

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biuro Balstogėje ir Vaivadijos arbitražo kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje dokumentų perdavimo į archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra.

Fondo apyrašas Nr. 1 sudarytas 1954 m. Į apyrašą buvo įrašyta 700 apskaitos vienetų.

2000 m. į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla, kurią sudaro iš Gardino srities archyvo gautos dokumentų kopijos.

Iš viso fonde Nr. 1207 yra 1 apyrašas, 702 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biuro Balstogėje veiklos bylų yra fonde Nr. 1270, Vaivadijos arbitražo kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje spręstų bylų yra fonde Nr. 1271.

Fondas Nr. 1207 neprofilinis, dokumentus būtų galima perduoti Lenkijos Respublikai.

 

Veiklos ir arbitražo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų komiteto ir biuro Balstogėje bei apskričių biurų posėdžių protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos, apskričių arbitražų veiklos ataskaitos, dvarų ir ūkių finansinės ir ūkinės būklės patikrinimo protokolai bei Vaivadijos arbitraže kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje spręstos ginčų tarp žemės ūkio įmonių, privačių asmenų ir kreditorių bylos dėl skolų išieškojimo, panaikinimo, mokesčių sumažinimo, Balstogės vaivadijos valdybos ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų sąrašai, žinios apie Gardino apskrities Marcinkonių valsčiaus ūkiams 1937 metams nustatytus žemės mokesčius.

Bylos apyraše pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Jos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1207 apyraše Nr. 1 įrašyti 702 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1270, ap.1, b. 18, l.11.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau -  DU RP), 1934, Nr. 94-841.
[3] LCVA. F. 1207, ap. 1, b. 669, l. 1, 3, 5.
[4]Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1933, Nr. 29-253.
[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1270, ap. 1, b. 7, l. 25, 40.
[6]DU RP, 1933, Nr. 29-253.
[7]DU RP, 1934, Nr. 94-841.
[8]LCVA. F. 1207, ap. 1, b. 669, l. 1, 7.
[9]DU RP, 1933, Nr. 29-253.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:43