O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1251 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS ŽEMĖS RŪŠIAVIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 1251

2009-07-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija (1926 m. balandžio mėn.– 1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1926 m. Žemei rūšimis, einant žemės mokesnių įstatymu, skirstyti instrukcija,[1] nuo1926 m. balandžio mėn. veiklą pradėjo Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija. Tiksli komisijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos veiklos pradžią nustatė žemės ūkio ministras, o pabaigą – žemės ūkio ministras suderinęs su finansų ministru.

Vyriausiąją žemės rūšiavimo komisiją sudarė Žemės ūkio ministerijos, Finansų ministerijos Mokesčių departamento ir Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento atstovai. Komisijos pirmininką skyrė žemės ūkio ministras.

Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentas.

Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija savo veikloje vadovavosi 1923 m. Žemės mokesnių įstatymu,[2] 1926 m. Žemei rūšimis, einant žemės mokesnių įstatymu, skirstyti instrukcija, jų pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija veiklą nutraukė 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija buvo centrinė tvarkomoji ir apeliacinė įstaiga, sprendusi žemės rūšiavimo klausimus.

Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija tvirtino Apskričių žemės rūšiavimo komisijų sudarytą žemės plotų paskirstymą rūšimis arba jį pakeisdavo. Tyrė asmenų, kurie buvo nepatenkinti apskričių žemės rūšiavimo komisijų nutarimais dėl žemės rūšiavimo, skundus ir reikalui esant tirdavo žemės plotą papildomai. Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos sprendimas buvo galutinis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos fondas įrašytas 1950-12-26.

1966-07-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – Archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 5530 Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos fondo bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr. 1251.

1966-09-07 pagal apskaitos dokumentus fonde Nr. 1251 buvo 1 apyrašas, 5563 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1971 m. papildomai į apyrašą įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-06-27 ir 1973-10-30 Archyvas iš TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 26 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą. 

1992–1993 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1993 m. patikslinus apskaitos duomenis fonde buvo 1 apyrašas, 5560 apskaitos vienetų.

1995 m. iš apskaitos išbraukti 4 apskaitos vienetai, 1995 m. ir 1998 m. papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1251 yra 1 apyrašas, 5568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ūkių, kurių žemės paskirstytos pagal rūšis, žemės savininkų sąrašai, žemių ištyrimo žiniaraščiai ir susirašinėjimo neteisingo žemės išrūšiavimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal seniūnijas abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1314, ao. 1, b. 34, l. 3a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1923 m., Nr. 141-1019, 1020.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:44