O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1270 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VAIVADIJOS FINANSŲ-ŽEMĖS ŪKIO REIKALŲ BIURO BALSTOGĖJE FONDĄ NR. 1270

2005-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biuras Balstogėje (Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo-Rolnych w Białymstoku) (1932-04-01 – 1939-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Balstogės vaivada, vadovaudamasis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1932-03-07 nutarimu, 1932-04-01 įsteigė Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biurą Balstogėje (toliau – biuras). Biuras buvo vaivadijos Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto vykdomasis organas. Biuro darbui vadovavo sekretorius, tiesiogiai pavaldus vaivadai, kuris buvo Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto vadovas.[1]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1934-10-24 potvarkiu „Dėl žemės ūkio skolų konversijos ir sutvarkymo“, nuo 1934-10-28 biuras buvo pavaldus Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos Centriniam finansų-žemės ūkio reikalų biurui.[2]

Žemės ūkio ir žemės reformų bei teisingumo ministrų 1939-07-14 potvarkiu biuras nuo 1939-08-01 buvo likviduotas, o jo funkcijos ir dokumentai perduoti Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biurui Vilniuje.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinis biuro tikslas buvo padėti ūkininkams įveikti ekonominės krizės pasekmes žemės ūkyje.

Biuras vykdė Centrinio finansų-žemės ūkio reikalų biuro bei vaivadijos Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto nurodymus, informavo ir konsultavo ūkininkus apie valstybės teikiamas paskolas ir jų grąžinimą, tarpininkavo, kad ūkininkams būtų mažinamos palūkanos už paskolas, bendradarbiavo su žemės ūkio įmonėmis, kooperatyvais, padėdamas jiems prisitaikyti prie pasikeitusių ūkininkavimo sąlygų ir mažinti produkcijos gamybos kaštus, padėjo išlaikyti žemės ūkio gamybos ir produkcijos perdirbimo įmones, kontroliavo apskričių finansų-žemės ūkio reikalų biurų ir arbitražų veiklą, organizavo Finansų-žemės ūkio reikalų komiteto posėdžius, išplėstines konferencijas.

1934 m. pasikeitus biuro pavaldumuijo pagrindinėmis funkcijomis liko aukštesnių instancijų nutarimų bei nurodymų vykdymas, apskričių arbitražų veiklos kontrolė, bendradarbiavimas su agrarinėmis įstaigomis, tvarkant ir mažinant ūkininkų įsiskolinimus.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vaivadijos finansų-žemės ūkio reikalų biuro Balstogėje dokumentų perdavimo į archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra.

Sutvarkius rastas neaprašytas biuro bylas, 1966 m. buvo sudarytas fondas Nr. 1270, į kurio apyrašą Nr. 1 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1270 yra 1 apyrašas, 48 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m.

Dauguma biuro dokumentų yra Vaivadijos finansų-žemės ūkio biuro Balstogėje ir Vaivadijos arbitražo kaimo ūkių savininkų turto byloms Balstogėje jungtiniame fonde Nr. 1207.

Fondas Nr. 1270 neprofilinis, dokumentus galima būtų perduoti Lenkijos Respublikai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos tvarkomieji dokumentai, biuro posėdžių protokolai, apskričių finansų-žemės biurų ir arbitražų veiklos ataskaitos, privačių ūkių finansinės-ūkinės būklės įvertinimo protokolai, susirašinėjimo organizaciniais, finansinės pagalbos ūkiams teikimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, varžytinių klausimais dokumentai, vaivadijos ir apskričių finansų-žemės biurų bei arbitražų vadovų ir tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą ir bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr. 1270 apyraše Nr. 1 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1270, ap.1, b. 18, l.11.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1934, Nr. 94-841.
[3] LCVA. F. 1207, ap. 1, b. 669, l. 1, 3, 5.
[4]DU RP, 1934, Nr. 94-841.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:45