O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1330 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 1330

2009-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities įgaliotinis (1918-11-15–1919-06-04)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno apskrities įgaliotinis (1919-06-05–1922-05-31)

Kauno apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Kauno apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 5 nuo 1918-11-15 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1919 m. liepos mėn. įsakymu Nr. 496 nuo 1919-06-05 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno apskrities įgaliotinis.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities, vėliau Kauno apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[3]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities, vėliau Kauno apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[4] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[5] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[6] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Kauno apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities įgaliotinis, vėliau apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldūs Žemės ūkio ir valstybės turtų, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu nuo 1931-01-01 Kauno apskrities žemės tvarkytojo įstaiga buvo pertvarkyta į Kauno apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[7] Į Kauno apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją nuo 1931 m. įėjo ir Trakų apskritis.[8] Apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Kauno apskrities, nuo 1931 m. – Kauno apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[9] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[10] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[11] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Kauno apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kauno miesto ir apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Kauno apskrities žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Kauno mieste ir apskrityje, Kauno apygardos žemės tvarkytojas – Kauno ir Trakų apskrityse, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kauno apygardos žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-06-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau–LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kauno apygardos žemės tvarkytojo fondo 3725 bylas įrašytas į apyrašus Nr. 1–8. LCVA apyrašai buvo peršifruoti į Nr. 4–11.

1973-06-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kauno apygardos žemės tvarkytojo fondo 78 bylas, kurias papildomai įrašė į apyrašus: Nr. 6 – 24, Nr. 7 – 54 apskaitos vienetus.

1975 m. į apyrašą Nr. 6 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1975 m. fonde Nr. 1330 buvo 8 apyrašai, 3806 apskaitos vienetai.

1994 m. ištaisyta techninė klaida – iš apyrašo Nr. 10 nurašytas 1 apskaitos vienetas.

1994 m. į apyrašą Nr. 7 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1330 yra 8 apyrašai, 3806 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Kauno apygardos žemės tvarkytojo dokumentų yra Kauno, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apygardų žemės tvarkytojų fonde Nr. 831, apyrašas Nr. 1.

 

Žemėtvarkos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Kauno miesto ir priemiesčių žemės sklypų apmatavimo, ribų nustatymo bei apskrities kaimų išskirstymo viensėdžiais, bendrų ganyklų likvidavimo, bendrai valdomos žemės padalinimo, žemės sklypų mainų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1148 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Kauno miesto žemės sklypų termininės nuomos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 744 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žemėtvarkos, Melioracijos ir Piliečių apgyvendinimo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos kaimų išskirstymo viensėdžiais, bendrai valdomos žemės padalinimo bylos, Trakų apskrities žemės sklypų nusausinimo bylos, grįžtančių iš Vokietijos repatrijantų apgyvendinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, sklypų ir kaimų išskirstymo bylos – pagal valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka, melioracijos bylos – pagal sklypų savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 201 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Nuomojimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Kauno miesto, priemiesčių ir apskrities, Trakų apskrities Kruonio ir Vievio valsčių bei Ukmergės apskrities Veprių valsčiaus žemės sklypų nuomos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 344 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Teismo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Kauno ir Trakų apskričių gyventojų civilinės ir baudžiamosios bylos dėl nekilnojamojo turto globos, nuosavybės teisių į žemę pripažinimo, nuomos mokesčių išieškojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis, apskritis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Nusavinimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos dvarų, atskirų žemės sklypų nusavinimo valstybės ir žemės reformos reikalams bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka, Kauno miesto žemės sklypų bylos įrašytos be sistemos. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 397 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Kauno miesto ir apskrities bei Trakų apskrities Kruonio valsčiaus dvarų ir atskirų žemės sklypų parceliacijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka, Kauno miesto žemės sklypų bylos – be sistemos. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašytas 361 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Likvidacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos Kauno apygardos žemės reformos, Žemės tvarkymo komisijų nutarimai dėl nusavinto turto likvidavimo, išperkamųjų mokesčių už žemės sklypus nustatymo, žinios apie naujakurių įsiskolinimus bankams, leidimai žemei pirkti, parduoti, keisti, perleisti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašytas 371 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 3.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 75.
[3] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[4] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[5] V. Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
[6] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[7] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[8] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23.
[9] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1922 m., Nr. 83-721.
[10] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[11] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:07