O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1338 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 1338

2009-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kėdainių apskrities įgaliotinis (1918-11-20–1922-05-31)

Kėdainių apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Kėdainių apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 14 nuo 1918-11-20 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kėdainių apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kėdainių apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų  ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kėdainių apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kėdainių apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Kėdainių apskrities žemės tvarkytojo įstaigą.

Kėdainių apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Kėdainių apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1931-01-01 buvo pertvarkyta į Kėdainių apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[6]Kėdainių apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Kėdainių apskrities, nuo 1931 m. – Kėdainių apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[7] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[8] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[9] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Kėdainių apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kėdainių apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Kėdainių apskrities, vėliau apygardos žemės tvarkytojas priėmė prašymus žemės tvarkymo darbams Kėdainių apskrityje atlikti, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių apygardos žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale Kėdainių apygardos žemės tvarkytojo dokumentai gauti 1964 m.

1971-12-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kėdainių apygardos žemės tvarkytojo fondo 231 bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1.

1977-10-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė Kėdainių apygardos žemės tvarkytojo fondo 9 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1338 yra 2 apyrašai, 240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1869–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Dotnuvos, Grinkiškio, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Pašušvio, Šėtos valsčių dvarų ir palivarkų parceliacijos, kaimų žemių išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų bendro valdymo pertvarkymo bylos, kaimų žemės planai ir eksplikacijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1869–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kaimų išskirstymo viensėdžiais, bendrai valdomų žemės sklypų padalinimo, bendrų ganyklų panaikinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 5.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] V. Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[7] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1922 m., Nr. 83-721.
[8] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[9] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:10