O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1350 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES IR TELŠIŲ APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJŲ FONDĄ NR. 1350

2009-06-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kretingos apskrities įgaliotinis (1918-11-29 –1922-05-31)

Kretingos apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Kretingos apskrities žemės tvarkytojas (1941-09-01-1944 m.)

2. Telšių apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 47 nuo 1918-11-29 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kretingos apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kretingos  apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kretingos apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kretingos apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Kretingos apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Kretingos apskrities žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[6] 1925-08-05 Žemės tvarkymo įstatymu, jų papildymais ir pakeitimais.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir 1930-12-31 Žemės ūkio ministerijos etatų pakeitimu Kretingos apskrities žemės tvarkytojo įstaiga veiklą baigė. Kretingos apskritis nuo 1931-01-01 įėjo į Telšių apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu Nr.8 buvo įsteigta Žemės ūkio ministerija, kuri savo veikloje vadovavosi iki sovietų okupacijos galiojusiais teisės aktais. Buvo atkuriamos ir kitos iki okupacijos veikusios žemės ūkio įstaigos.

Kretingos apskrities žemės tvarkytojas buvo paskirtas nuo 1941-09-01.[7] Žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio vadybai ir Žemės tvarkymo departamentui.

Tiksli data, kada 1944 m. Kretingos apskrities žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą, nenustatyta.

2. Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir 1930-12-31 Žemės ūkio ministerijos etatų pakeitimu nuo 1931-01-01 veiklą pradėjo Telšių apygardos žemės tvarkytojo įstaiga.[8]Telšių apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją sudarė Kretingos ir Telšių apskritys.[9]

Telšių apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Telšių apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[10] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[11] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[12] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Telšių apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kretingos apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Kretingos apskrities žemės tvarkytojas priėmė prašymus žemės tvarkymo darbams Kretingos apskrityje atlikti, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apskrities žemės komisijos darbą.

2. Telšių apygardos žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Kretingos ir Telšių apskrityse, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kretingos apskrities žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-17 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – Archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Klaipėdos filialo perėmė 397 Kretingos apskrities žemės tvarkytojo fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1973-07-12 Archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 55 Kretingos apskrities žemės tvarkytojo fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris Archyve peršifruotas į Nr. 2.

1994 m. papildomai į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Kretingos apskrities ir Telšių apygardos žemės tvarkytojai“.

Iš viso fonde Nr. 1350 yra 2 apyrašai, 454 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1886 m., 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fonde yra Kretingos apskrities kaimų žemės rūšiavimo sąrašų bylos, kurios turi būti perkeltos į Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos fondą Nr. 1251, bei Lietuvos TSR Žemės ūkio liaudies komisariato Žemės tvarkymo valdybos Kretingos apskrities žemės ūkio komisijos 1940–1941 m. dokumentų.

Telšių apygardos žemės tvarkytojo bylų yra Telšių apygardos žemės tvarkytojo fonde Nr. 821.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kretingos apskrities žemėtvarkos darbų planai, matininkų, kultūrtechnikų darbų ataskaitos, žemės sklypų pirkimo ir pardavimo aktai, nuomos sutartys, dvarų ir žemės sklypų parceliacijos, kaimų žemių išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų, rėžių likvidavimo, bendrai valdomos žemės, ganyklų padalinimo, žemės sklypų mainų, kelių pravedimo, žemės sklypų ir upių baseinų nusausinimo, žemės sklypų perdavimo Raudonosios armijos reikalams bylos, repatrijavusių į Vokietiją ūkininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1886 m., 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Kretingos apskrities žemės reformos ir žemės tvarkymo komisijų posėdžių nutarimai ir protokolai, kaimų valstybinės žemės sklypų sienų nustatymo, kaimų išskirstymo viensėdžiais ir bendrų ganyklų likvidavimo bylos. Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos Kretingos apskrities kaimų žemės rūšiavimo sąrašų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 13.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[7] LCVA. F. R-1314, ap. 1, b. 294, l. 15.
[8] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[9] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23 a.p.
[10] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[11] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[12] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:12