O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1568 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 1568

2009-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Alytaus apskrities įgaliotinis (1918-11-16 –1922-05-31)

Alytaus apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

2. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Seinų apskrities įgaliotinis (1919-02-25–1922-05-31)

Seinų apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1925-01-15)

Marijampolės-Seinų apskričių žemės tvarkytojas (1925-01-15–1930-12-31)

3. Marijampolės apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 8 nuo 1918-11-16 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Alytaus apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Alytaus apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Alytaus apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Alytaus apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Alytaus apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

2. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1919 m. vasario mėn. įsakymu Nr. 173 nuo 1919-02-25 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Seinų apskrities įgaliotinio padėjėjas, 1919 m. birželio mėn. įsakymu Nr. 314 nuo 1919-06-20 – Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Seinų apskrities įgaliotinis.[6]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Seinų apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Seinų apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Seinų apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Seinų apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 1925-01-31 įsakymu Nr. 207, Seinų apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1925-01-15 likviduota.[7] Įstaigos funkcijas perėmė Marijampolės-Seinų apskričių žemės tvarkytojas, kurio veiklos teritorija apėmė Marijampolės ir Seinų apskritys.

3. Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Alytaus ir Marijampolės-Seinų apskričių žemės tvarkytojų įstaigos nuo 1931-01-01 buvo pertvarkytos į Marijampolės apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[8] Marijampolės apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją sudarė Alytaus, Marijampolės, Seinų, Šakių ir Vilkaviškio apskritys.[9] Apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Alytaus ir Marijampolės-Seinų apskričių žemės tvarkytojai, Marijampolės apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[10] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[11] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[12] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Marijampolės apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Alytaus ir Seinų apskričių įgaliotiniai savo apskrityse vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Alytaus, Seinų ir Marijampolės-Seinų apskričių žemės tvarkytojai, vėliau – Marijampolės apygardos žemės tvarkytojas priėmė prašymus žemės tvarkymo darbams savo veiklos teritorijoje atlikti, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Marijampolės apygardos žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1960-05-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Alytaus rajono valstybinio archyvo perėmė 8 Alytaus apskrities Varėnos valsčiaus kaimų išskirstymo viensėdžiais bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Apyrašas 1965 m. peršifruotas į Nr. 2.

1965 m. archyve surasti neaprašyti Alytaus apskrities žemės tvarkytojo dokumentai. Sutvarkius dokumentus, 1965-06-28 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 381 apskaitos vienetas.

1967 m. ir 1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 buvo įrašyti 64 apskaitos vienetai.

1973-06-27 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 3 Alytaus apskrities žemės tvarkytojo bylas ir 15 Marijampolės apygardos žemės tvarkytojo fondo bylų. Sutvarkius dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 18 apskaitos vienetų.

1991 m., 1992 m. ir 1997 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas – ,,Marijampolės apygardos žemės tvarkytojas“.

Iš viso fonde Nr. 1568 yra 2 apyrašai, 514 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fonde yra Žemės ūkio vadybos Alytaus ir Marijampolės-Lazdijų apskričių žemės tvarkytojų 1941–1944 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Alytaus apskrities dvarų ir palivarkų nusavinimo ir parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų, žemės intarpų likvidavimo, ūkių, žemės sklypų išnuomavimo, bendrai valdomos žemės padalinimo, žemės mainų, nuosavybės teisių į žemę pripažinimo, aplinkinės sienos nustatymo, kelių pravedimo, žemės nusausinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų viduje – pagal valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 399 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Alytaus ir Seinų apskričių dvarų nusavinimo ir parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų likvidavimo, sklypų padalinimo bylos, žemės sklypų nuomos sutartys, Marijampolės apygardos kaimų žemių, miškų, pelkių, pievų, upių baseinų nusausinimo bylos, žemės savininkų, kanalų prižiūrėtojų, melioracijos darbininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 115 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 9.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] LCVA. F. 392, ap. 4, b. 1, l. 35, 59.
[7] LCVA. F. 392, ap. 4, b. 3, l. 66.
[8] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[9] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23 a.p.
[10] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[11] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[12] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:13