O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1724 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 1724

2009-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ukmergės apskrities įgaliotinis (1918-11-22–1922-05-31)

Ukmergės apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Ukmergės apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 29 nuo 1918-11-22 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ukmergės apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ukmergės apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ukmergės apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ukmergės apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Ukmergės apskrities žemės tvarkytojo įstaigą.

Ukmergės apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Ukmergės apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1931-01-01 buvo pertvarkyta į Ukmergės apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[6]Ukmergės apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Ukmergės apskrities, nuo 1931 m. – Ukmergės apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[7] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[8] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[9] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Ukmergės apygardos žemės tvarkytojas ir jo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Ukmergės apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Ukmergės apskrities, vėliau apygardos žemės tvarkytojas priėmė prašymus žemės tvarkymo darbams Ukmergės apskrityje atlikti, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apygardos žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose Ukmergės apygardos žemės tvarkytojo fondas įrašytas  1965-01-17. Fonde buvo 400 saugojimo vienetų ir 3 kg neaprašytų dokumentų.

1965 m., sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 440 apskaitos vienetų.

1967-11-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 155 Ukmergės apskrities žemės tvarkytojo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris LCVA buvo peršifruotas į Nr. 2.

1978 m. LCVA iš Ukmergės sausinimo sistemų valdybos perėmė 77 bylas su apyrašu, kuriam LCVA buvo duotas Nr. 3.

1991-05-27 LCVA iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 37 Ukmergės apskrities žemės tvarkytojo 1922–1943 m.  bylas, kurios 1992-04-16 papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1992 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1724 yra 3 apyrašai, 710 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Ukmergės apskrities dvarų parceliacijos ir nusavinimo, kaimų žemių išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų likvidavimo, bendrai valdomos žemės padalinimo, žemės sklypų mainų, kelių pravedimo, aplinkinės sienos nustatymo, žemių nusausinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų viduje – pagal valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 477 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos dvarų ir palivarkų nusavinimo ir parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, bendrai valdomų žemės sklypų padalinimo, žemės sklypų nuomos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Žemės nusausinimo, upių ir upelių sutvarkymo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apskrities žemės nusausinimo, upių, upelių ir kanalų sutvarkymo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 9.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] V. Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[7] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1922 m., Nr. 83-721.
[8] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[9] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:17