O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1790 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 1790

2009-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų apskrities įgaliotinis (1918-11-21–1919-05-31)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Pasvalio apskrities įgaliotinis (1919-07-01–1919-10-31)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų-Pasvalio apskrities įgaliotinis (1919-11-01–1922-05-31)

Biržų-Pasvalio apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1924 m. gruodžio mėn.)

Biržų apskrities žemės tvarkytojas (1925 m. sausio mėn.–1930-12-31)

Biržų apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01 – 1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 13 nuo 1918-11-21 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų apskrities įgaliotinis.[1]

Vadovaujantis 1919-07-01 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu Biržų apskrities centras buvo perkeltas į Pasvalį. Biržų apskritis pavadinta Pasvalio apskritimi.[2] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų apskrities įgaliotinis buvo pavadintas Pasvalio apskrities įgaliotiniu.

Vadovaujantis 1919-11-24 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymo papildymu, nuo 1919-11-01 vietoje Pasvalio apskrities vėl buvo sudaryta Biržų apskritis.[3] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Pasvalio apskrities įgaliotinis buvo pavadintas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų-Pasvalio apskrities įgaliotiniu.

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų, vėliau Pasvalio, Biržų-Pasvalio apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[4]

Apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[5] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos[6] įstatymu ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[7] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Biržų-Pasvalio apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Biržų-Pasvalio apskrities žemės tvarkytojo įstaigą.

Biržų-Pasvalio apskrities žemės tvarkytojas nuo 1925 m. sausio mėn. dokumentuose vadinamas Biržų apskrities žemės tvarkytoju. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu nuo 1931-01-01 Biržų apskrities žemės tvarkytojo įstaiga buvo pertvarkyta į Biržų apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[8] Biržų apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Apskrities, nuo 1931 m. – apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[9] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[10] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[11] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Biržų apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Biržų apskrities, vėliau apygardos žemės tvarkytojas priėmė prašymus žemės tvarkymo darbams Biržų apskrityje atlikti, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1974-10-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto perėmė 147 neaprašytas Biržų apskrities valsčių žemės komisijų bylas, kurios buvo išskirstytos į kelis fondus.

1975 m., sutvarkius gautus dokumentus, buvo sudarytas Biržų apygardos žemės tvarkytojo fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 45 bylos. Fondui duotas Nr. 1790.

Iš viso fonde Nr. 1790 yra 1 apyrašas, 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1882–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Dvarų parceliacijos ir kaimų išskirstymo viensėdžiais bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Vaškų valsčių dvarų parceliacijos ir kaimų žemių išskirstymo viensėdžiais, žemės sklypų padalinimo, kaimo kelių pravedimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka..

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1882–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 5.
[2] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau-L.V.Ž.), 1919 m., Nr. 9
[3] L.V.Ž., 1919 m., Nr. 15.
[4] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[5] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[6] V. Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
[7] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[8] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[9] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1922 m., Nr. 83-721.
[10] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[11] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:18