O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 546 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 546

2009-09-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Šiaulių apskrities įgaliotinis (1918-11-21–1922-05-31)

Šiaulių apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Šiaulių apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 19 nuo 1918-11-21 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Šiaulių apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Šiaulių apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Šiaulių apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu [4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Šiaulių apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Šiaulių apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01– Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Šiaulių apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1931-01-01 buvo pertvarkyta į Šiaulių apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[6] Į Šiaulių apygardos žemės tvarkytojo įstaigos veiklos teritoriją nuo 1931 m. įėjo ir Mažeikių apskritis.[7] Apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Šiaulių apskrities, nuo 1931 m. – Šiaulių apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[8] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[9] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[10] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Šiaulių apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Šiaulių apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Šiaulių apskrities žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Šiaulių mieste ir apskrityje, Šiaulių apygardos žemės tvarkytojas – Šiaulių ir Mažeikių apskrityse, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiaulių valstybinis archyvas 1962-03-29 iš Šiaulių rajono vyr. žemės tvarkytojo perėmė Šiaulių apskrities dvarų, palivarkų parceliacijos ir kaimų išskirstymo viensėdžiais planus – 180 saugojimo vienetų. 1977-07-27 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filiale sudarytas Šiaulių apygardos žemės reformos komisijos fondo apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1977-10-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė Šiaulių apygardos žemės reformos komisijos fondo 16 bylų su apyrašu.

2009 m. rašant pažymą apie fondą nustatyta, kad žemės planų sudarymas buvo apygardos žemės tvarkytojo, o ne apygardos žemės reformos kompetencija. Fondo pavadinimas buvo pakeistas. Fondas pavadintas Šiaulių apygardos žemės tvarkytojas.

Iš viso fonde Nr. 546 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1914 m., 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, šviesoraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kruopių, Kuršėnų, Papilės, Raudėnų, Tryškių valsčių dvarų, palivarkų parceliacijos ir kaimų išskirstymo viensėdžiais planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1914 m., 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, šviesoraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 6.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[7] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23.
[8] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[9] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[10] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 16:29