O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 637 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES ŽEMĖS RŪŠIAVIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 637

2009-07-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisija (1926-04-10–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 1926-03-30 įsakymu nuo 1926-04-10 pradėjo veiklą Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisija. Apskrities žemės rūšiavimo komisiją sudarė Seinų apskrities agronomas, mokesčių inspektorius ar jo padėjėjas, apskrities tarybos atstovas, svarstant miškų klausimus – miškų urėdas. Komisijos darbui vadovavo Seinų apskrities agronomas.[1] Komisijos veiklos pradžią ir pabaigą nustatė žemės ūkio ministras.

Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisija buvo pavaldi Vyriausiajai žemės rūšiavimo komisijai, jos veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentas.

Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisija savo veikloje vadovavosi 1923 m. Žemės mokesnių įstatymu,[2] 1926 m. Žemei rūšimis, einant žemės mokesnių įstatymu, skirstyti instrukcija,[3] jų pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisija veiklą nutraukė 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisija prižiūrėjo ir tvarkė žemės rūšiavimo darbus visoje apskrityje: sudarė numatytų ištirti ir paskirstyti rūšimis apskrities žemės plotų projektus, priėmė nutarimus dėl kiekvieno juridinio žemės ploto vieneto ar jo dalies paskirstymo rūšimis ir teikė juos Vyriausiajai žemės rūšiavimo komisijai, valsčių valdyboms ir apskrities mokesčių inspekcijai, žemės savininkams siuntė pranešimus apie komisijos priimtus nutarimus dėl jų žemės plotų paskirstymo rūšimis, tyrė žemės savininkų skundus.

Komisijos pirmininkas apmokė žemės tyrėjus, organizavo ir kontroliavo jų darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1991-12-03 Lietuvos valstybinis archyvas iš Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Lazdijų komendantūros perėmė 238 neaprašytas bylas. Iš šių bylų buvo išskirta 14 Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisijos bylų ir sudarytas Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisijos fondas Nr. 637.

1991-12-16 aprašius gautus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1997 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 637 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

Fonde yra Žemės ūkio vadybos Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisijos 1941–1943 m. nutarimų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Seinų apskrities žemės rūšiavimo komisijos nutarimai, žemės sutvarkymo bylų registracijos 1919–1939 m. knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1064, ap. 3, b. 107, l. 70, 72;
[2] Vyriausybės žinios, 1923 m., Nr. 141-1019, 1020.
[3] LCVA. F. R-1314, ap. 1, b. 34, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:22