O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 639 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES IR PANEVĖŽIO APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJŲ FONDĄ NR. 639

2009-06-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Rokiškio apskrities įgaliotinis (1918-11-20–1922-05-31)

Rokiškio apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Rokiškio apskrities žemės tvarkytojas (1941-09-01–1944 m.)

2. Panevėžio apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 16 nuo 1918-11-20 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Rokiškio apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Rokiškio apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Rokiškio apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Rokiškio apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Rokiškio apskrities žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[6] 1925-08-05 Žemės tvarkymo įstatymu, jų papildymais ir pakeitimais.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir 1930-12-31 Žemės ūkio ministerijos etatų pakeitimu, Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo įstaiga veiklą baigė. Rokiškio apskritis nuo 1931-01-01 įėjo į Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu Nr.8 buvo įsteigta Žemės ūkio ministerija, kuri savo veikloje vadovavosi iki sovietų okupacijos galiojusiais teisės aktais. Buvo atkuriamos ir kitos iki okupacijos veikusios žemės ūkio įstaigos.

Žemės ūkio vadybos 1941-09-01 raštu Nr. A-B nuo 1941-09-01 buvo paskirtas Rokiškio apskrities žemės tvarkytojas, kuriam pavesta kurti įstaigą.[7] Žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio vadybai ir Žemės tvarkymo departamentui.

Tiksli data, kada 1944 m. Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą, nenustatyta.

2. Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu ir 1930-12-31 Žemės ūkio ministerijos etatų pakeitimu nuo 1931-01-01 veiklą pradėjo Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo įstaiga.[8] Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją sudarė Panevėžio ir Rokiškio apskritys.[9]

Panevėžio apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Panevėžio apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[10] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[11] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[12] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Rokiškio apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Rokiškio apskrities žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Rokiškio apskrityje, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apskrities žemės komisijos darbą.

2. Panevėžio apygardos žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Rokiškio ir Panevėžio apskrityse, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1991-05-27 Lietuvos valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė  Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo fondą, kuriame buvo 150 bylų. Lietuvos valstybiniame archyve Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo fondui duotas Nr. 639. Sutvarkius gautus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 72 apskaitos vienetai.

1992-03-17 Lietuvos valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė  26 Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo bylas, iš kurių 25 bylos buvo papildomai įrašytos į fondo Nr. 639 apyrašą Nr. 1.

1994 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Rokiškio apskrities ir Panevėžio apygardos žemės tvarkytojai“.

Iš viso fonde Nr. 639 yra 1 apyrašas, 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1944 m., 1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fonde yra Rokiškio apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo žemės tvarkytojo 1948 m. dokumentų.

Panevėžio apygardos žemės tvarkytojo dokumentų yra fonde Nr. 831.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo žemės sklypų pertvarkymo, pirkimo, perleidimo, apmokestinimo, melioracijos darbų finansavimo ir kitais klausimais dokumentai, dvarų ir žemės sklypų parceliacijos, kaimų žemių išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų likvidavimo, bendrai valdomos žemės, ganyklų ir pievų padalinimo, nuosavybės teisių į žemės sklypus pripažinimo, kelių pravedimo bylos, činšininkų, žemės sklypų nuomininkų sąrašai, ūkininkų prašymai dėl lėšų skyrimo trobesių perkėlimui, skundai dėl neteisingo žemės paskirstymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir valsčius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1944 m., 1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 13.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[7] LCVA. F. R-1314, ap. 1, b. 294, l. 8.
[8] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[9] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23.
[10] V. Ž., 1922 m., Nr. 83-721.
[11] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[12] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:11