O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 821 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APYGARDOS ŽEMĖS TVARKYTOJO FONDĄ NR. 821

2009-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Telšių apskrities įgaliotinis (1918-11-16–1922-05-31)

Telšių apskrities žemės tvarkytojas (1922-06-01–1930-12-31)

Telšių apygardos žemės tvarkytojas (1931-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. įsakymu Nr. 7 nuo 1918-11-16 buvo paskirtas laikinai eiti pareigas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Telšių apskrities įgaliotinis.[1]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Telšių apskrities įgaliotinis buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentui.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Telšių apskrities įgaliotinis savo veikloje vadovavosi 1919-12-17 Įstatymu apie žemės tvarkomuosius darbus,[3] kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1922-05-24 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu[4] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768,[5] Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Telšių apskrities įgaliotinio įstaiga buvo pertvarkyta į Telšių apskrities žemės tvarkytojo įstaigą. Apskrities žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos, nuo 1924-01-01 – Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Vadovaujantis 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymu Telšių apskrities žemės tvarkytojo įstaiga nuo 1931-01-01 pertvarkyta į Telšių apygardos žemės tvarkytojo įstaigą.[6] Į Telšių apygardos žemės tvarkytojo veiklos teritoriją nuo 1931 m. įėjo ir Kretingos apskritis.[7] Apygardos žemės tvarkytojas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybai.

Telšių apskrities, nuo 1931 m. – Telšių apygardos žemės tvarkytojas savo veikloje vadovavosi 1922-04-03 Žemės reformos,[8] 1925-08-05 ir 1935-08-23 Žemės tvarkymo įstatymais,[9] 1931-08-07 Servitutams likviduoti įstatymu,[10] jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Telšių apygardos žemės tvarkytojo įstaiga baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Telšių apskrities įgaliotinis savo veiklos teritorijoje vykdė ministerijos įsakymus ir nurodymus žemės tvarkymo klausimais, rinko ir teikė žinias Žemės reformos komisijai apie stambius dvarus bei ūkius virš 100 ha, kuriuos reikia nusavinti, be priežiūros paliktus ūkius, trobesius ir organizavo jų priežiūrą, rinko žinias apie kariškius, mažažemius ir bežemius, kuriuos reikia aprūpinti žeme, trobesiais, sėklomis.

Telšių apskrities žemės tvarkytojas priėmė prašymus atlikti žemės tvarkymo darbus Telšių apskrityje, Telšių apygardos žemės tvarkytojas – Telšių ir Kretingos apskrityse, sudarė žemės tvarkymo metų darbų plano projektą ir teikė jį Žemės tvarkymo departamentui tvirtinti, vykdė patvirtintą planą, rengė žemės tvarkomąsias bylas, prižiūrėjo ir tikrino matininkų darbą, organizavo apygardos žemės komisijos darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Telšių apygardos žemės tvarkytojo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-10-31 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 313 Telšių apskrities žemės tvarkytojo fondo bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1 ir 1a.

Iš viso fonde Nr. 821 yra 2 apyrašai, 313 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1869 m., 1881 m., 1909–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fonde yra Telšių apskrities kaimų žemės rūšiavimo sąrašų bylos, kurios turėtų būti perkeltos į Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos fondą Nr. 1251.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Telšių apskrities dvarų, žemės sklypų parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų, rėžių likvidavimo, bendrai valdomos žemės, ganyklų padalinimo, žemės sklypų mainų, kelių pravedimo bylos, kaimų žemių planai, nuomos sutarčių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1869 m., 1881 m., 1909–1915 m., 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašytos dvarų ir palivarkų nusavinimo ir parceliacijos, kaimų išskirstymo viensėdžiais, ganiavos servitutų likvidavimo bylos, Telšių apskrities kaimų žemės rūšiavimo sąrašų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 3.
[2] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 1, l.14 a.p.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 17.
[4] V. Ž., 1922 m., Nr. 90-757.
[5] LCVA. F. 1247, ap. 2, b. 38, l. 2.
[6] V. Ž., 1930 m., Nr. 345-2359.
[7] LCVA. F. 1247, ap. 4, b. 39, l. 23 a.p.
[8] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1922 m., Nr. 83-721.
[9] V.Ž., 1925 m., Nr. 200-1348; 1935 m., Nr. 494-3446.
[10] V.Ž., 1931 m., Nr. 362-2469.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 08:27